Temné mosty

Když se v Německu za doby pozemského života Abd-ru-shina a paní Marie dostal k moci od Světla odvrácený nacistický režim, jedna věc byla velmi nápadná! Ač nacisté konali ohavné činy, které nelze nazvat jinak než velice temnými, mnozí z nich – včetně nejvyšších představitelů režimu – hledali Svatý Grál, hovořili o Tisícileté říši, čisté rase a mnohých dalších věcech, byť tyto pojmy velmi znetvořili a pošpinili.

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Pobožnosť

Prvé, čo sa musí stať novým, je pobožnosť. Je smutné, že to, čo by malo byť pre vás samozrejmé, ste nepochopili a strhli do dogmatickej strnulosti. Vaše pobožnosti v skutočnosti pobožnosťami nie sú, lebo chodíte do stánkov ako do kostola. Počúvate prednášky, ktoré poznáte takmer naspamäť, hľadáte v nich niečo nové, ale stále im nerozumiete. Všetko totiž prežívate len navonok, bez súčasného spoluzachvievania ducha.

Pokračovať na Pobožnosť

Pád povolaného

Mnohé z vás trápí otázka, jak vlastně dochází k tomu, že člověk, který poznal Slovo Pána, prohlásil, že podle něj chce žít, a plný nadšení se jásavě vydal za splněním svého úkolu, jenž mu byl milostivě svěřen, se nakonec od Světla odvrátil a nesplněním svého slibu se zřítil do hlubin? Jak je možné, že těchto lidí bylo za Pánovy doby tolik a že jich je tak mnoho i dnes?

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Hodiny spoločného uctievania Boha

Od pradávna si ľudia mysleli, že musia uctievať Boha špeciálnymi formami. Vymýšľali si nespočetné množstvá rituálov, kultov, omší, pobožností, meditácií a rôznych iných foriem, o ktorých si mysleli, že nimi uctievajú Boha. Pri všetkom však dbali len na jedno – aby to bolo zvláštne, tajomné, mystické, nervy drásajúce, len nie dôstojné. Pri všetkom dbali na formu, nie na obsah.

Pokračovať na Hodiny spoločného uctievania Boha

Povolání

Mnoho, mnoho povolaných mělo žít na Zemi za doby Pána a mnoho jich mělo žít také dnes. Tito lidé – tehdy stejně jako nyní – jsou inkarnovaní v hrubohmotném těle, dostalo se jim potřebného vývoje i darů, byli přivedeni na místa v hrubohmotném světě, odkud měli působit a… stejně jako v době Abd-ru-shina nenašli cestu!

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Vyžarovanie miest na Zemi a ich vplyv na tvorov

Mnoho omylov vzniklo a vzniká z nesprávneho pochopenia toho, že človek má žiť na tom mieste a v tej krajine, kde sa narodil, keďže tomu je uspôsobené jeho telo. Tieto omyly vznikajú z toho dôvodu, že ľudia neberú do úvahy najdôležitejšiu skutočnosť, ktorá spočíva v tom, že duchovné Zákony sa nikdy nebudú riadiť prianiami a želaniami ľudí.

Pokračovať na Vyžarovanie miest na Zemi a ich vplyv na tvorov