Po stopách Oskara Ernsta a Marie Almy Bernhardt

Milí priatelia,
čoskoro dáme do tlače knihu „Po stopách Oskara Ernsta a Marie Almy Bernhardt“.

Kniha má rozsah 504 strán formátu A4, pevná väzba. Obsahuje okolo 540 výhradne čiernobielych fotokópií (z dôvodu ceny, farebná tlač by vyšla násobne vyššie) dôležitých dokumentov (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, výpisy z kníh narodených, kníh sobášov a kníh úmrtí, zmlúv, ponúk, novinové články, dobové staré aj súčasné fotografie príslušných miest, …). Mnohé dokumenty sú písané alebo tlačené švabachom, preto je v knihe aj ich prepis do nemčiny v latinke a jeho preklady do češtiny alebo do slovenčiny. Sprievodný text je v slovenčine. Pokračovať na Po stopách Oskara Ernsta a Marie Almy Bernhardt

Služebníci temna

Když se řekne „služebník temna“, představíte si nejčastěji nějakého temného člověka, který páchá ohavné skutky, jako jsou například různé vraždy či krádeže, tělesné či psychické ubližování jiným lidem, podvodníky, lháře a podobně. Také si možná vybavíte nejrůznější služebníky kultů a církví, kteří místo toho, aby svou činností přiváděli lidi k Bohu, je naopak od něj odvádějí, jelikož je směřují na zcela bludné cesty.

Pokračovať na Služebníci temna

Nevysvetliteľné úkazy

Vo svojom okolí ste sa už mnohokrát mohli stretnúť s javmi, s ktorými si pozemská veda a rozum nevedia poradiť. Ako príklady môžeme uviesť ohýbanie lyžičiek na diaľku, „magnetické“ držanie žehličky na holom tele, premiestňovanie predmetov, zachytenie takzvaného UFO radarmi či fotoaparátmi, stretnutia s mimozemšťanmi či kruhy a iné útvary v obilí.

Pokračovať na Nevysvetliteľné úkazy

Falešní vůdcové

Ačkoliv se nemáte upínat k žádným takzvaným vůdcům jakéhokoliv druhu, protože musíte prožívat a kráčet sami, je přirozené, že úlohou některých povolaných je veřejně působit či svým způsobem vést určitou skupinu či kruh. Toto veřejné působení může mít mnoho podob. Může se jednat o veřejné přednášky, o vedení kruhu setkávajícího se k příležitosti společného uctívání Boha, o přinášení nového vědění a poznatků v nejrůznějších oblastech lidské činnosti atd. Není třeba uvádět podrobnější příklady, jelikož zajisté několik takovýchto lidí znáte.

Pokračovať na Falešní vůdcové

Šialenstvo ducha

Čo si predstavujete pod šialenstvom ducha? Mnoho ľudí označujete ako nesvojprávnych a liečite ich v psychiatrických liečebniach. Kto nie je rozumovo zdatný, toho označíte slovom „blázon“, a ten, kto má rozum úplne zastretý, o tom poviete, že je šialený. Všetko posudzujete z hľadiska rozumu! Pozrime sa na to teraz z hľadiska ducha.

Pokračovať na Šialenstvo ducha

K 7. 9. 2021

Tlak Světla, které pevněji a pevněji obklopuje celou Zemi, neustálé sílí a je čím dál tím citelnější. Není před ním úniku a cítí jej každý, i ten nezatvrzelejší odpůrce všeho nehmotného! Tento tlak nutí ke změně, vynucuje si tuto změnu, což znamená, že buď se každý jednotlivec sám za sebe změní a podřídí se železným zákonům Božím, nebo bude rozprášen a vymazán z knihy života.

Pokračovať na K 7. 9. 2021