Unáhlené závery

Ľudia, čítate Slovo a myslíte si, že všetkému rozumiete. Tu zaznie k vám zdanlivo cudzí hlas a vy ho rýchlo odsuniete nabok, lebo sa nezhoduje s vašimi názormi. Neskúmate pritom, či toto nové obstojí pred Zákonom. Stačí, že sa vám zdá, že už máte všetko pravé poznanie.

Pokračovať na Unáhlené závery

Tri opice

Mnohí poznáte staroindickú sošku troch opíc, kde si jedna zakrýva oči, druhá uši a tretia ústa, čím vyjadrujú: „Nevidím, nepočujem, nehovorím!“ Túto sošku za dávnych čias ako prvý dal vyhotoviť najmladší Buddha. Mala vyjadrovať, že hoci ľudia vidia nádheru Božieho stvorenia, počujú a hovoria o ňom, v skutočnosti sa správajú tak, ako keby nevideli, nepočuli a nehovorili.

Pokračovať na Tri opice

Erínye

Mnohí z vás sa už stretli s otázkou, či sa duchovná iskrička môže ďalej štiepiť alebo nie. Túto otázku často kladú najmä tí čitatelia Posolstva Grálu, ktorí v prvých verziách čítali, že za určitých okolností sa duchovná iskrička štiepiť môže, a zároveň v neskorších verziách Posolstva Grálu čítali, že duchovná iskrička sa neštiepi.

Pokračovať na Erínye

Žena a muž

Ženy a muži, pasivní a aktivní. Dvě rozštěpení jednoho celku předurčené ke vzájemné spolupráci a doplnění. Je vůlí Stvořitele, aby tyto dvě části existovaly vedle sebe, každá sama pro sebe a zároveň každá plnící svůj úkol, který se doplňuje s druhou částí. Stvořitel by nikdy nedal vzniknout něčemu, co je méněcenné, a proto ani pasivní ani aktivní část není méně důležitá. Pokračovať na Žena a muž