Splňovanie

Miesto toho, aby ste začali plniť svoju úlohu, hľadáte v Slove rozpory. Nepáči sa vám, že nové prednášky sú príliš prísne. Zabudli ste však na to, že je to sotva rok, čo ste túto časť stvorenia, teda svetovú časť Ephezus, priviedli na pokraj záhuby. Vedzte, že každý spečatený je schopný sto i tisícnásobne zneužiť Božiu Silu na konanie zla.

Pokračovať na Splňovanie