Venovanie

Venované tým, ktorým sa dielo „Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu“ stalo presvedčením

„Len v presvedčení spočíva pravá viera a presvedčenie sa získava jedine bezohľadným uvažovaním a skúmaním!“

Abd-ru-shin

Stránky Pre ľudí sú venované tým, ktorí v sebe oživili slovo Posolstva Grálu tak, že sa im stalo živým presvedčením na základe ich prísneho uvažovania a skúmania. Podmienka prísneho uvažovania a skúmania však nie je a ani nemôže byť splnená povrchným prečítaním Posolstva Grálu, preskakovaním jeho prednášok či vyberaním jednotlivých častí bez ohľadu na kontext a súvislosti s ostatnými prednáškami.

Žiaľ, mnohí návštevníci stránok Pre ľudí, ako to vyplýva z ich otázok, nemajú presvedčenie o Posolstve Grálu, ba dokonca ho niektorí ani nečítali. Ešte väčšou chybou je, ak čítajú spis „Pre ľudí“ skôr, ako sa im Posolstvo Grálu stalo presvedčením, hoci v tomto spise je výslovne napísané, že je určený iba pre tých, ktorým sa Posolstvo Grálu stalo presvedčením. A najväčšou chybou je, že niektorí nečítali Posolstvo Grálu vôbec…

To všetko svedčí iba o jednom – o povrchnosti, v ktorej nemôže byť nič – ani viera, ani presvedčenie. Potom je to len rozumové bádanie a hĺbanie, ktoré nevedie k duchovnému rozvoju, ale k pohodlnosti a lenivosti. A práve lenivosť vedie k tomu, že návštevníci potom kladú otázky bez toho, aby najprv sami hľadali odpovede – veď je pohodlné prijať cudzie názory bez skúmania!

Ako príklad sú otázky ohľadne rozličných spôsobov liečenia, kde stačí zadať v internetovom vyhľadávači názov tohto spôsobu a hneď v prvom odkaze je uvedené, že ten a ten spôsob liečenia je založený napr. na hypnóze. Ďalší príklad sú osobné otázky – či sa už týkajú vlastnej, alebo inej osoby, na ktoré však nikto nemôže odpovedať okrem toho, kto sa pýta – každý si musí nájsť odpoveď sám.

„Len ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať. Hlupák, ktorý na to používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestičkou len ako na barlách, zatiaľ čo vlastné zdravé údy sú pritom vyradené.“

Abd-ru-shin