Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránok https://preludi.eu, https://ru.preludi.eu a https://fenix.preludi.eu je Umelecko-duchovné združenie Fénix, Dačov Lom 87, 991 35 Dačov Lom, Slovensko. Registráciou návštevník zákazník súhlas prevádzkovateľovi, aby v súlade s európskym nariadením „General Data Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a v súlade s aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, spracovával tieto údaje: prihlasovacie meno a e-mail. Ak vyplní po registrácií návštevník aj iné údaje (informácie o sebe a pod.), koná tak na vlastnú zodpovednosť, pretože tieto údaje od neho prevádzkovatelia nepožadujú.

Stránky preludi.eu, ru.preludi.eu a fenix.preludi.eu sú prevádzkované v zabezpečenom režime pomocou tzv. SSL (Secure Socket Layer) certifikátu. Adresy stránok zabezpečených pomocou SSL začínajú https:// a internetový prehliadač zabezpečené stránky označuje malou ikonou zámku. Týmto je zabezpečený šifrovaný prenos údajov v zmysle novej legislatívy GDPR.

Podobne ako mnohé iné stránky, používaný systém registrovaným používateľom pomocou súborov cookies (pre odvolanie súhlasu stlačte nasledujúce tlačidlo Zrušenie Cookies) umožňuje automatické prihlasovanie na stránky bez potreby opakovaného zadávania prihlasovacieho mena a hesla; v prípade viacjazyčných stránok (https://fenix.preludi.eu) je v týchto súboroch uložený aj naposledy nastavený jazyk. Registráciou používatelia dávajú súhlas s tým, že tieto súbory budú na ich počítačoch ukladané (môžu si však vo svojich prehliadačoch nastaviť, že ukladané nebudú).

Prosíme, vezmite na vedomie, že máte právo zobrať svoj súhlas s registráciou kedykoľvek späť; požadovať od nás informáciu, aké vaše údaje spracovávame; požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovávania údajov; vyžiadať si od nás tieto údaje a požadovať ich aktualizáciu alebo opravu; požiadať nás o výmaz osobných údajov (tzv. „právo zabudnutia“), ktoré obsahuje aj zrušenie registrácie. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.