Archív kategorií: Volania, Prednášky, …

Silné a slabé stránky

Každý člověk – bez ohledu na to, jak čistý nebo zralý – má své silné i své slabé stránky. Slabé stránky nelze nemít, jelikož jako tvorové jste ztělesněním určitého druhu, a nikdy v sobě nemůžete obsáhnout dokonalost. Byla vám svěřena hřivna předurčující vás k určitému druhu působení, v němž můžete dosáhnout pravého mistrovství, nicméně nikdy nesmíte zapomínat ani na opačnou stránku mince.

Pokračovať na Silné a slabé stránky

Odčiňovanie

Keď spáchate niečo nesprávne, viete, že to musíte odčiniť. Zároveň viete, že hmotné sa musí odčiňovať v hmotnom. Viete aj to, že niekedy odčinenie môže byť symbolické. Zároveň vám je známe, že nikto nemôže odčiňovať za niekoho iného. Napriek tomuto všetkému neviete to podstatné, a síce, ako odčiňovanie prebieha.

Pokračovať na Odčiňovanie

„Příliš“ hodní lidé

Existuje spousta lidí, o nichž říkáte, že jsou příliš hodní nebo příliš dobří. Vyslovujete to s určitým soucitem, protože víte, že tito lidé to mívají v životě těžké a často trpí, byť své utrpení mnohdy snáší klidně a odevzdaně. Bývá vám jich líto, jelikož máte pocit, že se do tohoto světa či do této doby nehodí, že jsou příliš dobří, bezelstní či naivní, a proto jsou bezbranně vydáni „krutému světu“ napospas – světu, který je využívá a zraňuje.

Pokračovať na „Příliš“ hodní lidé

Hledání služby

Na tuto Zemi jste přišli z jednoho jediného důvodu: splnit službu, k níž jste se zavázali svým slibem Stvořiteli. Všechno ostatní, co je spjaté s pozemským životem, jako je nutnost bydlení, hrubohmotné zaměstnání atd., sice nelze opomíjet, nicméně oproti velikosti duchovního dění je to nepodstatné. Plněním služby byste se tedy měli ve svém nitru nejvíce zabývat, touha po splnění by měla naplňovat celé vaše nitro a až potom by následovalo všechno ostatní, co je potřeba k pozemskému životu. Tak by to bylo správně, ale tak tomu není.

Pokračovať na Hledání služby

Strach

Strach lidskému duchu škodí, protože jej svazuje, způsobuje ustrnutí a překáží v radostném a odhodlaném činu. Jeho vibrace narušují jemnohmotnou ochranu člověka, kvůli čemuž se k danému člověku může přiblížit temno a silněji jej zasáhnout. Strach je vůbec nepřítelem všeho světlého, protože je pařeništěm pro všechno, co brání ve vzestupu.

Pokračovať na Strach

Vernosť

Vernosť stojí pred vaším zrakom ako obraz Čistoty. Je to tak správne, lebo vernosť je naozaj jej obrazom. Prejavuje sa vo všetkých oblastiach vášho života. No najviac ju pociťujete v partnerských vzťahoch. A hoci sa s tým stretávate na každom kroku, mnohí si neviete ani len predstaviť, čo by ste práve vy robili, keby sa ukázalo, že váš partner vám bol neverný.

Pokračovať na Vernosť

Mylné přesvědčení

Velký údiv, nepochopení, ba i pohoršení a dotčené odsouzení ve vás vyvolávají volání, která zaznívají, protože zcela otevřeně a bez možnosti jiné interpretace promlouvají přímo k vám, čtenářům Poselství Grálu, a označují vážné chyby, které máte vy, a ne snad nějací „obyčejní“, nevěřící lidé nebo přívrženci církví a sekt. Navzdory všem varováním, navzdory tomu, co čtete v Poselství, si totiž velká většina z vás ve skutečnosti žádná z napomenutí nevztahuje na sebe a své blízké.

Pokračovať na Mylné přesvědčení