Archív kategorií: Volania, Prednášky, …

Služebníci temna

Když se řekne „služebník temna“, představíte si nejčastěji nějakého temného člověka, který páchá ohavné skutky, jako jsou například různé vraždy či krádeže, tělesné či psychické ubližování jiným lidem, podvodníky, lháře a podobně. Také si možná vybavíte nejrůznější služebníky kultů a církví, kteří místo toho, aby svou činností přiváděli lidi k Bohu, je naopak od něj odvádějí, jelikož je směřují na zcela bludné cesty.

Pokračovať na Služebníci temna

Nevysvetliteľné úkazy

Vo svojom okolí ste sa už mnohokrát mohli stretnúť s javmi, s ktorými si pozemská veda a rozum nevedia poradiť. Ako príklady môžeme uviesť ohýbanie lyžičiek na diaľku, „magnetické“ držanie žehličky na holom tele, premiestňovanie predmetov, zachytenie takzvaného UFO radarmi či fotoaparátmi, stretnutia s mimozemšťanmi či kruhy a iné útvary v obilí.

Pokračovať na Nevysvetliteľné úkazy

Falešní vůdcové

Ačkoliv se nemáte upínat k žádným takzvaným vůdcům jakéhokoliv druhu, protože musíte prožívat a kráčet sami, je přirozené, že úlohou některých povolaných je veřejně působit či svým způsobem vést určitou skupinu či kruh. Toto veřejné působení může mít mnoho podob. Může se jednat o veřejné přednášky, o vedení kruhu setkávajícího se k příležitosti společného uctívání Boha, o přinášení nového vědění a poznatků v nejrůznějších oblastech lidské činnosti atd. Není třeba uvádět podrobnější příklady, jelikož zajisté několik takovýchto lidí znáte.

Pokračovať na Falešní vůdcové

Šialenstvo ducha

Čo si predstavujete pod šialenstvom ducha? Mnoho ľudí označujete ako nesvojprávnych a liečite ich v psychiatrických liečebniach. Kto nie je rozumovo zdatný, toho označíte slovom „blázon“, a ten, kto má rozum úplne zastretý, o tom poviete, že je šialený. Všetko posudzujete z hľadiska rozumu! Pozrime sa na to teraz z hľadiska ducha.

Pokračovať na Šialenstvo ducha

K 7. 9. 2021

Tlak Světla, které pevněji a pevněji obklopuje celou Zemi, neustálé sílí a je čím dál tím citelnější. Není před ním úniku a cítí jej každý, i ten nezatvrzelejší odpůrce všeho nehmotného! Tento tlak nutí ke změně, vynucuje si tuto změnu, což znamená, že buď se každý jednotlivec sám za sebe změní a podřídí se železným zákonům Božím, nebo bude rozprášen a vymazán z knihy života.

Pokračovať na K 7. 9. 2021

Pomoc druhým

Podobně jako lékař či léčitel nemůže skutečně z nitra uzdravit nemocného, ale může mu k tomu pouze dopomoci, podobně jako kněz nemůže jemu svěřené duše přivést do ráje, ale může jim svým vedením pouze pomoci, tak ani vy nemůže nikoho dotlačit či za ruku dovést na cestu Pravdy vedoucí ke vzestupu. Jediné, co můžete, je svým příkladným životem tuto cestu ukázat, inspirovat ostatní a případně jim svou radou, podporou či mnohými jinými způsoby pomoci.

Pokračovať na Pomoc druhým

Nebezpečenstvo posadnutia

V Biblii sa môžete dočítať, že posadnutého vyliečil Syn Boží Ježiš tak, že prikázal temnému duchovi, aby opustil postihnutého a vošiel do stáda svíň. Tento obraz úplne presne vystihuje, čo posadnutie vlastne je. Pretože však už ľudia nerozumejú duchovným obrazom, priblížime vám toto dianie.

Pokračovať na Nebezpečenstvo posadnutia

Vyslanci ze Světla

Nesmírné milosti se lidstvu dostalo, když bylo vyhověno prosbě a Vyslanci ze Světla se těsně před zahájením světového soudu mohli inkarnovat na Zemi, aby zbloudilému lidstvu ještě jednou pomohli – každý jiným způsobem. Nepoznáni putovali první částí svého života a ani oni sami si nebyli vědomi svého původu. V pravý čas ale došli k poznání a v pravý čas se rovněž i setkali, aby společně mohli splnit zaslíbenou úlohu.

Pokračovať na Vyslanci ze Světla