Archív kategorií: Ostatné

Koloběhy

Přicházíte na Zemi ve vlnách, jedna generace za druhou, stále dokola, abyste Zemi pozvedli a projasnili a sami se přitom vyvíjeli. Bez přestání se opakují tyto cykly a budou se opakovat až do doby, kdy se existence Země nachýlí ke svému konci.

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Vzory

Vždy, když se na Zemi narodili Vyslanci Světla, bylo s tím spojeno obrovské a pro lidského ducha nepředstavitelné dění. Mnohostranné splnění přinášelo bytí Vyslanců, jejichž úloha měla ve svých důsledcích tak dalekosáhlý význam, že žádný lidský duch jej nikdy nebude moci přehlédnout v celé jeho šíři a až do těch nejzazších výběžků.

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Znalosti

O tom, jaké mrtvé a neužitečné jsou rozumové znalosti neoživené pochopením jejich skutečného významu, se můžete přesvědčit všude kolem sebe; stačí se rozhlédnout. Podívejte se například na traktáty těch, kdo se zabývají nejrůznějšími náboženskými směry, a myslí si o sobě, že mají skvělý přehled o tom, v co lidé z nejrůznějších koutů planety v historii či v současnosti věří. Tito vědci zkoumají věřící lidi pod lupou jako nějaké mravence, fascinovaně na ně hledí a ve skutečnosti vůbec nechápou, jak daní lidé své náboženství prožívají a co je ukryto za slovy o Bohu, za zavedenými obyčeji a podobně. Pokračovať na Znalosti

K 29. 12. 2021

Osmdesát let uplynulo od pozemské smrti Abd-ru-shina a lidstvo nyní opět stojí ve vrcholu jedné z dalších vln soudu. Všechna skrytá hnutí nitra jsou nekompromisně vytahována na povrch a odhalována, aby se každý projevil takový, jaký ve skutečnosti je. Bezohledně jsou strhávány všechny masky, za něž by se mnozí tak rádi skryli, a každý, kdo dokáže jasně pozorovat, má možnost vidět pravdu.

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Zákeřnost temna

Temno využije každou zbraň k tomu, aby vás strhlo dolů nebo vám alespoň co nejvíce zabránilo ve splnění. Vytrvale dokáže hledat skulinku, kudy by do vás mohlo proniknout, a i pokud mu neposkytnete půdu k tomu, aby do vás ve stejnorodosti vniklo, udělá všechno pro to, aby vás aspoň oslabilo, zdrželo, rozrušilo… zkrátka jakkoliv vyvedlo z rovnováhy a stavu, kdy se dokážete v klidu spojit s Výšinami a odtud čerpat inspiraci a posilu.

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Jed farizejství

Znovu musí být poukázáno na odporný a nebezpečný jed, který sice nenápadně, avšak s o to hrozivější účinností smrtelně zamořuje řady povolaných, kteří přišli sem na Zemi splnit svou úlohu – jed farizejství. Plíží se nenápadně, zahalen líbivými a na první pohled správnými slovy, jenomže ve skutečnosti páchá velké škody s nedozírnými následky.

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Modlitba

Odhlédněme nyní na chvíli od skutečnosti, že pravou modlitbou je radostný čin, a podívejme se na to, co jako modlitbu obvykle označujete – tedy obrácení se ke Stvořiteli, zformované do slov. Jenom se zaposlouchejte do takovéto modlitby pronesené vámi samotnými či někým jiným nahlas a nechte to na sebe správně působit. Jaký z toho budete mít vjem? Jaký obraz v citu?

Pokračovať na Modlitba

Temné mosty

Když se v Německu za doby pozemského života Abd-ru-shina a paní Marie dostal k moci od Světla odvrácený nacistický režim, jedna věc byla velmi nápadná! Ač nacisté konali ohavné činy, které nelze nazvat jinak než velice temnými, mnozí z nich – včetně nejvyšších představitelů režimu – hledali Svatý Grál, hovořili o Tisícileté říši, čisté rase a mnohých dalších věcech, byť tyto pojmy velmi znetvořili a pošpinili.

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.

Pád povolaného

Mnohé z vás trápí otázka, jak vlastně dochází k tomu, že člověk, který poznal Slovo Pána, prohlásil, že podle něj chce žít, a plný nadšení se jásavě vydal za splněním svého úkolu, jenž mu byl milostivě svěřen, se nakonec od Světla odvrátil a nesplněním svého slibu se zřítil do hlubin? Jak je možné, že těchto lidí bylo za Pánovy doby tolik a že jich je tak mnoho i dnes?

Pre zobrazenie tejto neverejnej časti príspevku musíte byť registrovaný ako Prispevatel. Pripadne sa prihlaste.