Archív kategorií: Ostatné

Služebníci temna

Když se řekne „služebník temna“, představíte si nejčastěji nějakého temného člověka, který páchá ohavné skutky, jako jsou například různé vraždy či krádeže, tělesné či psychické ubližování jiným lidem, podvodníky, lháře a podobně. Také si možná vybavíte nejrůznější služebníky kultů a církví, kteří místo toho, aby svou činností přiváděli lidi k Bohu, je naopak od něj odvádějí, jelikož je směřují na zcela bludné cesty.

Pokračovať na Služebníci temna

Falešní vůdcové

Ačkoliv se nemáte upínat k žádným takzvaným vůdcům jakéhokoliv druhu, protože musíte prožívat a kráčet sami, je přirozené, že úlohou některých povolaných je veřejně působit či svým způsobem vést určitou skupinu či kruh. Toto veřejné působení může mít mnoho podob. Může se jednat o veřejné přednášky, o vedení kruhu setkávajícího se k příležitosti společného uctívání Boha, o přinášení nového vědění a poznatků v nejrůznějších oblastech lidské činnosti atd. Není třeba uvádět podrobnější příklady, jelikož zajisté několik takovýchto lidí znáte.

Pokračovať na Falešní vůdcové

K 7. 9. 2021

Tlak Světla, které pevněji a pevněji obklopuje celou Zemi, neustálé sílí a je čím dál tím citelnější. Není před ním úniku a cítí jej každý, i ten nezatvrzelejší odpůrce všeho nehmotného! Tento tlak nutí ke změně, vynucuje si tuto změnu, což znamená, že buď se každý jednotlivec sám za sebe změní a podřídí se železným zákonům Božím, nebo bude rozprášen a vymazán z knihy života.

Pokračovať na K 7. 9. 2021

Pomoc druhým

Podobně jako lékař či léčitel nemůže skutečně z nitra uzdravit nemocného, ale může mu k tomu pouze dopomoci, podobně jako kněz nemůže jemu svěřené duše přivést do ráje, ale může jim svým vedením pouze pomoci, tak ani vy nemůže nikoho dotlačit či za ruku dovést na cestu Pravdy vedoucí ke vzestupu. Jediné, co můžete, je svým příkladným životem tuto cestu ukázat, inspirovat ostatní a případně jim svou radou, podporou či mnohými jinými způsoby pomoci.

Pokračovať na Pomoc druhým

Vyslanci ze Světla

Nesmírné milosti se lidstvu dostalo, když bylo vyhověno prosbě a Vyslanci ze Světla se těsně před zahájením světového soudu mohli inkarnovat na Zemi, aby zbloudilému lidstvu ještě jednou pomohli – každý jiným způsobem. Nepoznáni putovali první částí svého života a ani oni sami si nebyli vědomi svého původu. V pravý čas ale došli k poznání a v pravý čas se rovněž i setkali, aby společně mohli splnit zaslíbenou úlohu.

Pokračovať na Vyslanci ze Světla

Přijdou jiní, kteří budou moci napsat…

„Přijdou jiní, kteří budou moci z každé mé přednášky napsat jednu nebo i více knih,“ pravil k vám Pán a tato věta se splňuje! Z více míst k vám přicházejí slíbené pomoci, a to v nejrůznějších formách. Jak se k nim ovšem stavíte? Hledáte je? Vyhlížíte je s otevřeným nitrem? Dokážete je poznat? Nebo je přecházíte bez povšimnutí, případně proti nim dokonce brojíte?

Pokračovať na Přijdou jiní, kteří budou moci napsat…

Proti temnu nelze bojovat temnem

Nečistými činy nelze bojovat za Světlo, jelikož každé temné cítění, chtění a jednání odpuzuje všechno světlé, a proto k vám v takové situaci nemůže proudit světlá pomoc z Výšin. Nemůže, jelikož tato pomoc se dokáže zachytit pouze na půdě stejnorodosti, která vzniká poctivým pátráním po tom, jaká je Boží vůle.

Pokračovať na Proti temnu nelze bojovat temnem

Láska tyranů

Jako nejzhoubnější mor jsou mezi lidstvem rozšířeny pokřivené pojmy, představy a postoje týkající se lásky. Namísto jasné, čisté, dávající lásky nemyslící na sebe jsou všechny druhy mezilidských vztahů zkázonosně zamořeny sebeláskou, sobectvím a touhou uplatnit svá vlastní přání a touhy. Ve jménu takzvané lásky jsou páchány ty nejohavnější zločiny na lidských duších, které mají jediný cíl – uspokojit vlastní ješitné a sobecké snahy.

Pokračovať na Láska tyranů

Význam hrubohmotných činů

Každá úroveň, v níž se momentálně nacházíte, je pro váš vývoj či splnění vaší úlohy důležitá. Jste-li v některé úrovni zakotveni, máte v této úrovni působit, což si žádá i činy vykonané tělem z dané úrovně. Jedině tak totiž dokážete pevně zakotvit působící vlákna a vytvořit potřebné mosty pro pomoc shůry.

Pokračovať na Význam hrubohmotných činů