Archív kategorií: Ostatné

Stud

Jako nejspolehlivější průvodce na vaši cestu stvořením vám byla dána schopnost studu, která, kdyby byla správně používána, by vás spolehlivě ochránila před všemi nástrahami, které by vás mohly svést na scestí. Jemné, napomínající zachvívání studu vychází přímo z vašeho ducha a dává vám jasně najevo, když v něčem nekonáte správně.

Pokračovať na Stud

Zodpovědnost rodičů

Víte, že jako rodiče se musíte vzdát všech svých přání a představ a dát svému dítěti to, co prospívá jemu. Tento požadavek ve vás často vyvolá obraz, že máte dítěti ponechat svobodnou vůli ohledně výběru povolání, koníčků atd., a snažíte se to i plnit. To je samozřejmě správně. Nicméně požadavek vzdání se vlastních přání se týká úplně všeho – všeho, o čem byste si mohli mít nějakou představu.

Pokračovať na Zodpovědnost rodičů

Rány na duši

Tak jako nemůžete pro správné působení ducha zanedbávat tělesné zdraví, nemůžete bez povšimnutí přecházet ani své duševní či psychické zdraví – jedno, jak to nazvete –, aniž by přitom váš duch neutrpěl škodu. Často zastáváte názor, že duchovní je to nejdůležitější a že když se správně zachvívá duch, bude zdravá i duše a tělo. V tom máte sice pravdu, ale jen částečně, protože je to názor jednostranný. Vždyť ani sebečistější a sebezářivější duch vám nepomůže, pokud zde na Zemi nebudete přijímat potravu, nebudete provádět tělesnou hygienu či budete jinak zanedbávat potřeby svého těla.

Pokračovať na Rány na duši

Zlaté střední cesty

Při svém putování stvořením máte hledat zlaté střední cesty, neboť ty vedou vzhůru. Jakákoliv jednostrannost totiž narušuje harmonii, způsobuje zpomalení a zastavení pohybu, a tím pádem brání ve vzestupu ke Světlu. Je zapotřebí bdělého ducha, abyste poznali, která z cest je ta pravá, přičemž zlatou střední cestu musíte hledat ve všem – ve všech oblastech života i ve všech situacích.

Pokračovať na Zlaté střední cesty

Vzájemné doplnění

Od doby, kdy nad lidmi převzal vládu rozum, začali se ženy a muži namísto chtěné spolupráce obracet proti sobě v honbě za jalovými, pozemskými výhodami a požitky. Statisíce let pokřiveného vývoje zanechaly na obou pohlavích těžké rány a způsobily stav, s nimž si neví ani jedna strana. Ženy nevědí, jak být pravými ženami, a muži nevědí, jak být pravými muži. Neměli se to jak naučit, protože opačné pohlaví jim v tom nepomáhalo, ba naopak dělalo všechno pro to, aby se to nepodařilo.

Pokračovať na Vzájemné doplnění

Představy

Velká moc spočívá v myšlenkách, kterým dodáte sílu tím, že je procítíte. Vytváříte tak celé světy, které na vás čekají a které vás i nazpět ovlivňují posílené stejnorodostí s myšlenkami dalších, stejně smýšlejících lidí. Vznikají tak centrály prožhavené lidmi z celého světa, které můžou být krásné a vzhůru vedoucí, nebo naopak hutné až temné, tahající své původce dolů.

Pokračovať na Představy

Čas na změnu

Každá svěřená hřivna, nebo chcete-li každý svěřený dar, zavazuje tvora k tomu, aby tento dar využil. Tato skutečnost je pevně zakotvená v zákonech stvoření a zcela přirozeně uvádí do chodu samočinně působící dění, jehož následkům je každý tvor podroben. Je přesně dáno, jak má tvor daný dar využít a jakého výsledku má dosáhnout, když napne všechny své síly v poctivé snaze o splnění. Pokud dar nevyužije nebo jej v liknavosti využije pouze zčásti, vlákna pomoci zakrní, zčernají a změní se na těžké útvary viny, které dřívějšího nositele daru stáhnou hluboko dolů. Je to přirozený děj, jemuž se nelze vyhnout a který působí neúplatně a neodchylně bez ohledu na to, co se lidé můžou myslet.

Pokračovať na Čas na změnu

Nepochopení

Velmi zvláštní jste, lidé, ve svém zatvrzelém chtění nevidět pravdu. Je to opravdu nepochopitelné, protože účinkům toho, jaká je pravda – nebo chcete-li skutečnost – jste bezpodmínečně podrobeni. Váš duch a vaše duše jsou přece vystaveny působení nezměnitelných zákonů, které se řídí skutečným niterným stavem a skutečnými činy vás i vašeho okolí. Nepomůže si myslet něco jiného, přát si něco jiného nebo si to namlouvat – svým chtěním nemůžete pohnout věčnými zákony ani o píď.

Pokračovať na Nepochopení