Básne, Povesti, …

V mnohých dielach – niekedy známych, niekedy neznámych – sú ukryté obrazy, myšlienky, slová, … pre osvieženie ducha. Poodkryme niektoré z nich.

Básne, povesti, …

  Botto, Ján: Znamä
» 14,8 KiB - 11. januára 2012

  Botto, Ján: Báj Maginhradu
» 17,2 KiB - 17. januára 2012

  Janota, Ľudovít: Povesť o Maginhrade
» 25,6 KiB - 17. januára 2012

  Botto, Ján: Svetský Víťaz
» 68,2 KiB - 3. februára 2012

  Konštantín: Proglas
» 25,5 KiB - 6. júla 2013

  Záborský, Jonáš: Slováci
» 15,5 KiB - 15. mája 2014

  Kunetka, M.: Za branami (ukázky)
» 5,9 MiB - 27. októbra 2015