Archív kategorií: Volania, Prednášky

Nesprávné vztahy

Tisíce vztahů navazujete jen v tomto jediném pozemském životě. Některé z nich jsou krásné a pozvedají vás do výšin. Mnohé pro vás nejsou snadné, avšak jsou pro vás prospěšné, protože jejich prožíváním zrajete, obrušujete si hrany, poznáváte svět z jiných úhlů pohledu, rozvazujete karmická vlákna atd. Potom jsou tu ovšem vztahy nesprávné a je jich, žel, až příliš mnoho. Nevidíte to, neuvědomujete si to, ale právě v těchto nesprávných vztazích jste chyceni jako do sítě, která vám nejen že brání v cestě vzhůru, ale navíc vás stahuje dolů a ohrožuje celé vaše bytí.

Pokračovať na Nesprávné vztahy

Vědomé konání

Mezi lidmi panuje často rozšířený omyl o tom, co je to vědomé konání. Lidé si často myslí, že když například někdo koná vědomě zle, projevuje se to tím, že si dotyčný ve své hlavě, tedy v myšlenkách, uvědomuje, že koná zlo. Jistě, i takoví lidé existují, nicméně to už jsou ti nejzkaženější ze zkažených.

Pokračovať na Vědomé konání

Volání

Z Výšin zaznívají volání k lidem a zachvívají se v celém stvoření. Každý může vnímat, co je pro něj důležité a co se jej týká. Stačí k tomu být otevřený a chtít slyšet nebo vidět. Formy slyšení a vidění bývají různé – někdo zaslechne hlas ve svém nitru, jiný je přiveden k nějaké knize nebo článku, v němž si může najít to, co je momentálně potřebné, další potká někoho, kdo mu dokáže dát odpověď, atd. Vždy je to však spojeno s prožíváním, protože bez prožití by nebylo poznání. Ne vždy se ovšem jedná o prožívání příjemné – Pokračovať na Volání

Trnitá cesta

V minulé přednášce bylo řečeno, co všechno život podle Slova není. Je potřeba také říci, co život podle Slova je. Život podle Slova znamená, že se v každém ohledu zařídíte podle Zákona. Zdá se vám to jednoduché, a přesto je jen velmi málo těch, kteří o to skutečně usilují, a i ti se v tom dopouští spousty chyb – z nevědomosti, kvůli naučeným vzorcům chování a myšlení, kvůli chybnému chápání Slova atd.

Pokračovať na Trnitá cesta

Život podle Slova

Podobně jako o citu, i o životě podle Slova vzniklo mezi čtenáři Poselství Grálu mnoho nesprávných představ. Spousta čtenářů se domnívá, že žije podle Slova, avšak velmi se mýlí. Jejich snahy totiž zůstaly pouze na povrchu, u vnějších forem, a se skutečným žitím Slova nemají nic společného.

Pokračovať na Život podle Slova

Válka pohlaví

Kamkoliv dnes pohlédnete, všude uvidíte válku dvou pohlaví. V této válce se ovšem ztrácí pravé ženství i pravé mužství, až jste nakonec úplně ztratili pravý význam pojmu „žena“ a pravý význam pojmu „muž“. Naopak, oslavovány bývají nejrůznější znetvořeniny, které mají vymizet, jinak nikdy nebude moci být ráj na zemi.

Pokračovať na Válka pohlaví

Žena a muž

Ženy a muži, pasivní a aktivní. Dvě rozštěpení jednoho celku předurčené ke vzájemné spolupráci a doplnění. Je vůlí Stvořitele, aby tyto dvě části existovaly vedle sebe, každá sama pro sebe a zároveň každá plnící svůj úkol, který se doplňuje s druhou částí. Stvořitel by nikdy nedal vzniknout něčemu, co je méněcenné, a proto ani pasivní ani aktivní část není méně důležitá. Pokračovať na Žena a muž