Archív kategorií: Volania, Prednášky

Význam hrubohmotných činů

Každá úroveň, v níž se momentálně nacházíte, je pro váš vývoj či splnění vaší úlohy důležitá. Jste-li v některé úrovni zakotveni, máte v této úrovni působit, což si žádá i činy vykonané tělem z dané úrovně. Jedině tak totiž dokážete pevně zakotvit působící vlákna a vytvořit potřebné mosty pro pomoc shůry.

Pokračovať na Význam hrubohmotných činů

Plnění služby

Prvním krokem ke splnění služby je její nalezení*. Bez toho pochopitelně nelze službu ani začít plnit. Když už jste ovšem svou současnou úlohu našli, je třeba se do ní postavit, a to cele, celým svým nitrem, jelikož jinak o plnění této vaší nejsvětější povinnosti vůbec nemůže být řeč. K plnění služby totiž nelze jen tak odbíhat ze všedního dne, když vám zrovna zbude čas, ani do tohoto plnění nelze přidávat něco ze sebe – jakkoliv „dobře“ byste to mohli myslet.

Pokračovať na Plnění služby

Křivení Slova

Pod pojmem „křivení Slova“ si často představujete činnost, kterou vykonávali lidé, jež nějakým způsobem zasahovali do poselství přineseného Synem Božím nebo Synem Člověka. Jedná se například o ty, kdo špatně zapsali a vyložili slova Syna Božího nebo později do jejich písemné podoby z nejrůznějších popudů svévolně zasahovali, čímž je ještě více vzdálili od skutečných slov pronesených Ježíšem. Tyto všechny zmíněné činnosti samozřejmě křivením Slova jsou, avšak jedná se pouze o špičku ledovce, k jehož hrůzostrašné velikosti značnou měrou přispíváte i vy.

Pokračovať na Křivení Slova

„Příliš“ hodní lidé

Existuje spousta lidí, o nichž říkáte, že jsou příliš hodní nebo příliš dobří. Vyslovujete to s určitým soucitem, protože víte, že tito lidé to mívají v životě těžké a často trpí, byť své utrpení mnohdy snáší klidně a odevzdaně. Bývá vám jich líto, jelikož máte pocit, že se do tohoto světa či do této doby nehodí, že jsou příliš dobří, bezelstní či naivní, a proto jsou bezbranně vydáni „krutému světu“ napospas – světu, který je využívá a zraňuje.

Pokračovať na „Příliš“ hodní lidé

Hledání služby

Na tuto Zemi jste přišli z jednoho jediného důvodu: splnit službu, k níž jste se zavázali svým slibem Stvořiteli. Všechno ostatní, co je spjaté s pozemským životem, jako je nutnost bydlení, hrubohmotné zaměstnání atd., sice nelze opomíjet, nicméně oproti velikosti duchovního dění je to nepodstatné. Plněním služby byste se tedy měli ve svém nitru nejvíce zabývat, touha po splnění by měla naplňovat celé vaše nitro a až potom by následovalo všechno ostatní, co je potřeba k pozemskému životu. Tak by to bylo správně, ale tak tomu není.

Pokračovať na Hledání služby

Mylné přesvědčení

Velký údiv, nepochopení, ba i pohoršení a dotčené odsouzení ve vás vyvolávají volání, která zaznívají, protože zcela otevřeně a bez možnosti jiné interpretace promlouvají přímo k vám, čtenářům Poselství Grálu, a označují vážné chyby, které máte vy, a ne snad nějací „obyčejní“, nevěřící lidé nebo přívrženci církví a sekt. Navzdory všem varováním, navzdory tomu, co čtete v Poselství, si totiž velká většina z vás ve skutečnosti žádná z napomenutí nevztahuje na sebe a své blízké.

Pokračovať na Mylné přesvědčení

Buďte sami sebou

Jednou z věcí, která vám dělá velké problémy, je schopnost být sami sebou. Možná se tomu budete divit, ale skutečnost je doopravdy taková. V mnoha věcech podléháte nesprávným představám toho, jak má vypadat a žít člověk usilující ke Světlu, a potom se snažíte stát se někým, kým nemáte být a kým ani být nemůžete.

Pokračovať na Buďte sami sebou

Zodpovědnost rodičů

Víte, že jako rodiče se musíte vzdát všech svých přání a představ a dát svému dítěti to, co prospívá jemu. Tento požadavek ve vás často vyvolá obraz, že máte dítěti ponechat svobodnou vůli ohledně výběru povolání, koníčků atd., a snažíte se to i plnit. To je samozřejmě správně. Nicméně požadavek vzdání se vlastních přání se týká úplně všeho – všeho, o čem byste si mohli mít nějakou představu.

Pokračovať na Zodpovědnost rodičů