Prispievatelia

Všetko vo veľkom stvorení podlieha, okrem iného, taktiež Zákonu vyrovnania, a tento Zákon je tým ostrejší, ak ide o záležitosti duchovné, ktoré nepodliehajú zmenám, lebo ide o záležitosti trvalej hodnoty. Z tohto dôvodu, je nutné i tu, na stránkach Pre ľudí stanoviť hranicu, za ktorou už tento Zákon musí byť rešpektovaný.

Preto je vytvorená pre prispievateľov (nejedná sa o autorov článkov) spoplatnená sekcia. Je iba na návštevníkoch samotných, či chcú vstúpiť do tejto sekcie a tým taktiež zároveň podporiť nemalé úsilie svojich blížnych, ktorí sa snažia dať im niečo zo seba, zo svojich ciest, prežívania a materiálov bežne nedostupných. V zmysle Abd-ru-shinových prednášok (napr. Pozemské statky) sú akýkoľvek formálni prispievatelia odmietnutí.

Stránky Pre ľudí sú rozdelené takto:

  • Verejná sekcia, ktorá je prístupná pre všetkých návštevníkov.
  • Vnútorná sekcia, ktorá je prístupná až po registrácii, pričom registráciou návštevník vyslovuje zároveň súhlas s tým, že vo svojich reakciách či príspevkoch bude dodržiavať pravidlá.
  • Spoplatnená sekcia, ktorá je prístupná iba pre prispievateľov. Prispievatelia môžu zároveň v administrácii stránok, podobne ako autori, priamo vkladať články. Zverejnenie článkov podlieha schváleniu administrátorom.

Pokiaľ sa chcete stať prispievateľmi, napíšte:

Tel.: +421 47 4874210
Mail: admin @ preludi . eu