Archív kategorií: Knihy

Služba

Pojem „služba“ vyvoláva v človeku pocit zodpovednosti. Žiaľ, len pocit. Ale tento pojem sa prihovára k tomu hlavnému, k citu. Pojem „služba“ preto nie je možné vystihnúť slovami, je možné ho iba cítiť. Práve preto sa každý snaží nájsť pre tento pojem nejaké vysvetlenie, čím ho stŕha do pozemského.

Pokračovať na Služba

Stupne duchovného vedenia

Poznáte Zákon, že vaše duchovné vedenie je vám blízke a že je len o maličký krôčik iné než vy. Poznáte tento Zákon, ale napriek tomu sú vaše predstavy o duchovnom vedení úplne nesprávne. Myslíte si, že vaše duchovné vedenie musí byť tesne pri Zemi, aby ste ho vôbec počuli.

Pokračovať na Stupne duchovného vedenia

Omyly jasnovidcov

Už v dobe Atlantídy zvesť o Parzivalovi ako Kráľovi Svätého Grálu prišla na Zem a ľudia poznali toto tajomstvo. Pýtate sa: „Ako je to možné, keď vtedy tu nebol žiadny Vyslanec?“ Máte pravdu v tom, že nebol na Zemi, nemáte pravdu v tom, že tento Vyslanec nevyšiel do stvorenia.

Pokračovať na Omyly jasnovidcov

Unáhlené závery

Ľudia, čítate Slovo a myslíte si, že všetkému rozumiete. Tu zaznie k vám zdanlivo cudzí hlas a vy ho rýchlo odsuniete nabok, lebo sa nezhoduje s vašimi názormi. Neskúmate pritom, či toto nové obstojí pred Zákonom. Stačí, že sa vám zdá, že už máte všetko pravé poznanie.

Pokračovať na Unáhlené závery

Tri opice

Mnohí poznáte staroindickú sošku troch opíc, kde si jedna zakrýva oči, druhá uši a tretia ústa, čím vyjadrujú: „Nevidím, nepočujem, nehovorím!“ Túto sošku za dávnych čias ako prvý dal vyhotoviť najmladší Buddha. Mala vyjadrovať, že hoci ľudia vidia nádheru Božieho stvorenia, počujú a hovoria o ňom, v skutočnosti sa správajú tak, ako keby nevideli, nepočuli a nehovorili.

Pokračovať na Tri opice

Erínye

Mnohí z vás sa už stretli s otázkou, či sa duchovná iskrička môže ďalej štiepiť alebo nie. Túto otázku často kladú najmä tí čitatelia Posolstva Grálu, ktorí v prvých verziách čítali, že za určitých okolností sa duchovná iskrička štiepiť môže, a zároveň v neskorších verziách Posolstva Grálu čítali, že duchovná iskrička sa neštiepi.

Pokračovať na Erínye

Korene sváru

Nedôvera vládne medzi čitateľmi Posolstva Grálu. Nedôvera vo všetkých smeroch. Jedni nedôverujú druhým, lebo si myslia, že chcú uchopiť moc, pričom tí druhí chcú v skutočnosti pomáhať. Tretí nedôverujú štvrtým, lebo si myslia, že čítajú falošné Posolstvo Grálu. Ďalší nedôverujú iným, lebo si myslia, že len oni sú oprávnení vykladať Slovo Pravdy.

Pokračovať na Korene sváru