Archív kategorií: Ukážky z Kníh

Lekári a „lekári“

Zdravie patrí k tým najcennejším hodnotám, ktoré máte tu na Zemi. Preto je pochopiteľné, že sa ho snažíte udržať. Za týmto účelom navštevujete lekárov. Žiaľ, mnohokrát si tým svoje zdravie iba zhoršujete, ak ten, koho ste navštívili, sa za lekára iba vydáva. Pozemské tituly a diplomy totiž nikoho neoprávňujú k tomu, aby meno tohto povolania mohol používať, či lepšie povedané zneužívať.

Pokračovať na Lekári a „lekári“

Umenie astrológie

Astrológia je kráľovská veda. Mnoho duchov sa ju snažilo pochopiť, ale málokomu sa to aj podarilo. Bolo to najmä preto, že si zamieňali duchovné s hrubohmotným. Ten, kto chce spoznať tajomstvo astrológie, musí spoznať Zákony čísiel, v rytme ktorých sa zachvieva vyžarovanie hviezd.

Pokračovať na Umenie astrológie

Nevysvetliteľné úkazy

Vo svojom okolí ste sa už mnohokrát mohli stretnúť s javmi, s ktorými si pozemská veda a rozum nevedia poradiť. Ako príklady môžeme uviesť ohýbanie lyžičiek na diaľku, „magnetické“ držanie žehličky na holom tele, premiestňovanie predmetov, zachytenie takzvaného UFO radarmi či fotoaparátmi, stretnutia s mimozemšťanmi či kruhy a iné útvary v obilí.

Pokračovať na Nevysvetliteľné úkazy

Šialenstvo ducha

Čo si predstavujete pod šialenstvom ducha? Mnoho ľudí označujete ako nesvojprávnych a liečite ich v psychiatrických liečebniach. Kto nie je rozumovo zdatný, toho označíte slovom „blázon“, a ten, kto má rozum úplne zastretý, o tom poviete, že je šialený. Všetko posudzujete z hľadiska rozumu! Pozrime sa na to teraz z hľadiska ducha.

Pokračovať na Šialenstvo ducha

Nebezpečenstvo posadnutia

V Biblii sa môžete dočítať, že posadnutého vyliečil Syn Boží Ježiš tak, že prikázal temnému duchovi, aby opustil postihnutého a vošiel do stáda svíň. Tento obraz úplne presne vystihuje, čo posadnutie vlastne je. Pretože však už ľudia nerozumejú duchovným obrazom, priblížime vám toto dianie.

Pokračovať na Nebezpečenstvo posadnutia

Umelé cvičenia

Mnohokrát sme už spomínali, naposledy v prednáške „Spútanie ducha pri umelých cvičeniach“, že umelé cvičenia sú nesprávne, lebo zdržujú ducha od slobodného letu do Výšin. Ako popínavá rastlina ho omotajú, spútajú a strhnú do hlbín, kde musí ťažko prežívať, čo zasial svojím konaním, teda vlastnou pohodlnosťou a lenivosťou.

Pokračovať na Umelé cvičenia