Archív kategorií: Ukážky z Kníh

„… A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame…“

Mnohokrát ste dostali výklad týchto slov. Denno-denne sa ich modlíte, či lepšie povedané, ich hovoríte. Prečo teda nie je vidno v pozemskom ich praktické pôsobenie? Do zákonov ste si dali, že sa riadite kresťanskou tradíciou. Prečo sú teda vaše zákony také isté ako za čias pohanského Ríma?

Pokračovať na „… A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame…“