Obrazy

Ako súčasť projektu „Umenie – Obraz, kresba“ sprístupňujeme virtuálnu galériu s časťou tvorby tých autorov, ktorí nám zaslali ukážky. Otázky či iné správy pre autorov môžete odosielať pomocou kontaktných formulárov, ktoré sú na konci príslušných galérií. Obrazy sú priebežne dopĺňané a aktualizované.

Kalousková Květuše
Kunetková Hana
Ljubimov Peter – Kresby
Ljubimov Peter – Obrazy
Ljubimova Jekaterina
Pastieriková Kamila
Szopová Lenka
Tjutjunnik Elena
Vaníčková Eliška
Vostroknutova Natália – Kresby