Cit

Cit. Slovo, se kterým se setkali všichni čtenáři Poselství Grálu. Velmi mnoho z nich o citu hovoří, myslí si, že o něm v sobě mají zformován správný obraz, a přesto je jen málokdo, kdo do tohoto pojmu skutečně pronikl. Pro všechny ostatní zůstává cit – tedy jediný projev skutečně živého ducha – zahalen tajemstvím. Pokračovať na Cit

Unáhlené závery

Ľudia, čítate Slovo a myslíte si, že všetkému rozumiete. Tu zaznie k vám zdanlivo cudzí hlas a vy ho rýchlo odsuniete nabok, lebo sa nezhoduje s vašimi názormi. Neskúmate pritom, či toto nové obstojí pred Zákonom. Stačí, že sa vám zdá, že už máte všetko pravé poznanie.

Pokračovať na Unáhlené závery

Tri opice

Mnohí poznáte staroindickú sošku troch opíc, kde si jedna zakrýva oči, druhá uši a tretia ústa, čím vyjadrujú: „Nevidím, nepočujem, nehovorím!“ Túto sošku za dávnych čias ako prvý dal vyhotoviť najmladší Buddha. Mala vyjadrovať, že hoci ľudia vidia nádheru Božieho stvorenia, počujú a hovoria o ňom, v skutočnosti sa správajú tak, ako keby nevideli, nepočuli a nehovorili.

Pokračovať na Tri opice