Požehnanie manželstva

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je medzi spečatenými toľko rozvedených ľudí? Odpoveď budete mať pripravenú: „Našli Pravdu a nemôžu žiť s partnerom, ktorý Pravdu neprijal.“ alebo „Nemohli žiť s niekým, koho si nemôžu vážiť.“ alebo „Ich cesty sa pre rozdielne pochopenie Slova museli rozísť.“

Pokračovať na Požehnanie manželstva