Křivení Slova

Pod pojmem „křivení Slova“ si často představujete činnost, kterou vykonávali lidé, jež nějakým způsobem zasahovali do poselství přineseného Synem Božím nebo Synem Člověka. Jedná se například o ty, kdo špatně zapsali a vyložili slova Syna Božího nebo později do jejich písemné podoby z nejrůznějších popudů svévolně zasahovali, čímž je ještě více vzdálili od skutečných slov pronesených Ježíšem. Tyto všechny zmíněné činnosti samozřejmě křivením Slova jsou, avšak jedná se pouze o špičku ledovce, k jehož hrůzostrašné velikosti značnou měrou přispíváte i vy.

Pokračovať na Křivení Slova

Silné a slabé stránky

Každý člověk – bez ohledu na to, jak čistý nebo zralý – má své silné i své slabé stránky. Slabé stránky nelze nemít, jelikož jako tvorové jste ztělesněním určitého druhu, a nikdy v sobě nemůžete obsáhnout dokonalost. Byla vám svěřena hřivna předurčující vás k určitému druhu působení, v němž můžete dosáhnout pravého mistrovství, nicméně nikdy nesmíte zapomínat ani na opačnou stránku mince.

Pokračovať na Silné a slabé stránky

Odčiňovanie

Keď spáchate niečo nesprávne, viete, že to musíte odčiniť. Zároveň viete, že hmotné sa musí odčiňovať v hmotnom. Viete aj to, že niekedy odčinenie môže byť symbolické. Zároveň vám je známe, že nikto nemôže odčiňovať za niekoho iného. Napriek tomuto všetkému neviete to podstatné, a síce, ako odčiňovanie prebieha.

Pokračovať na Odčiňovanie

„Příliš“ hodní lidé

Existuje spousta lidí, o nichž říkáte, že jsou příliš hodní nebo příliš dobří. Vyslovujete to s určitým soucitem, protože víte, že tito lidé to mívají v životě těžké a často trpí, byť své utrpení mnohdy snáší klidně a odevzdaně. Bývá vám jich líto, jelikož máte pocit, že se do tohoto světa či do této doby nehodí, že jsou příliš dobří, bezelstní či naivní, a proto jsou bezbranně vydáni „krutému světu“ napospas – světu, který je využívá a zraňuje.

Pokračovať na „Příliš“ hodní lidé