Nové stvorenie

Žiari Kríž. Bielo-zlato vyžaruje svoje lúče do stvorenia. Kríž sa otvára a skrz Neho ako Parzivala, Brány do stvorenia, sa vyžaruje Sila tvorenia Spravodlivosti, ktorá ako veniec žiarenia obsahuje Trojzákon. Sila, ktorej formou je Svätá Holubica. Bieloskvúca, vznášajúca sa, netrpezlivo mávajúca krídlami a náhliaca sa. Od Holubice sa oddeľuje Ruža, Ľalia a Meč – Láska, Čistota a Spravodlivosť. Tajomstvo Trojjedinosti, tajomstvo Zákona, tajomstvo Slova. Pokračovať na Nové stvorenie