Trinásta komnata

Trinásta komnata, počiatok i koniec všetkého, priame spojenie do Výšin, bezbytostné jadro stvorenia. Kríž, Parzival je ten, ktorý je Trinásty. Skrz Neho a z Neho vychádza Holubica, ktorá je ten, ktorý je Dvanásty. Mení sa na Ľaliu, ktorá je ten, ktorý je Jedenásty. A tretia bezbytostná forma, Ruža, je ten, ktorý je Desiaty.

Pokračovať na Trinásta komnata

Trinásty schod

Trinásty schod je schod do Výšin, miesto spojenia. Dvanásť je schodov, dvanásť je smerov. Tri štvorce stvorenia, tri kríže – jeden duchovný, jeden bytostný, jeden anjelský. Duchovný, kde Čistota sa prejavuje vernosťou; bytostný, kde Čistota sa prejavuje oddanosťou; a anjelský, kde Čistota je Čistota.

Pokračovať na Trinásty schod