Naděje Světa

Co víme o Zákonech, které drží náš Svět? Víme, co se děje v Nitru Země, v Srdcích druhých Lidí? Vidíme, pod jakými nebeskými Proudy stojíme? Tušíme, co raší pod Nánosy křiklavého Zla, které se na nás valí snad odevšad, kam šlápla lidská Noha? Nejsme velcí Pesimisté a nebrzdíme svými kritizujícími a bolestínskými Řečmi Rozvoj toho, co je čisté a ryzí?

Příliš se zabýváme Sledováním a Popisem Zla.
Často i v největší Zimě a Sněhu si Sněženka chystá pod Zemí vše potřebné k Rozpuku, který pak nadejde nečekaně.
Posilujme takovéto Myšlenky, prosme za tichý Růst Dobra nenápadně skrytého, ale živoucího. Potřebuje naši Podporu!

Pane Jediný, Milostiplný a Spravedlivý!
Vědomi si Skutečnosti, že ne vše jsoucí je také pozemsky zjevné,
prosíme o Podporu všeho Dobra našim Očím skrytého.
Nechť čisté a ryzí dřímající v skrytu je naší Prosbou posíleno!
Nechť rozrůstá se a množí a v pravou Chvíli vydá své Plody.
Amen.