Jít bosa

Jít bosa trávou,
cítit spojení se Zemí,
jak proudí mnou

Abych cítila…

Pod noční oblohou,
v září tichých hvězd
v duchu pokleknout

Abych poznala…

A své otázky
nechat vzhůru
se vznést za Tebou…

Abych směla

Aby až znovu obuji se
a vkročím pod střechu
lidských příbytků

Jsem znala své místo
a byla v souladu
s Nebesy, se Zemí,

s Láskou…