Ženství

Kéž v bolestech, touze a úsilí
se mnohé ženy znovuzrodí,
potom očištěný jas jejich bytostí
se nad nemocnou zemí rozhostí
a s ním i naděje ve dny příští.