Čas je tu

Prišli ste na Hranicu, kde budete oddelení, každý z vás bude odkázaný sám na seba, na mieste, kde vás to zastihne. Začne sa Dej, ktorý nemá na Zemi Obdobu a mať ani nebude. Človek mal dostatok Času na Zmenu, teraz príde Odpoveď Neba. Začne to Zemetraseniami, Záplavami, Požiarmi, Nešťastiami, Ľudia budú zdesení, otrasení, vyľakaní. Vy musíte byť tí, čo ukážu na vlastnom Postoji, aká silná je Dôvera v Boha, čo znamená veriť v Neho. Budete stáť pevne, neohrozene, lebo vaše Presvedčenie je tým, čo vás vedie aj posilňuje.

Zažijete všetko, čo zažiť musíte. Biedu, Strach Ľudí, Hlad, aby ste boli všade tam, kde bude nutné pomáhať. Vy budete Prístavy Pokoja, Nádeje, že všetko prebieha nevyhnutne a podľa Zákona, že nič, čo sa deje, nie je Náhoda.

Buďte smelí, odvážni, priami v Jednaní. Na vašom Postoji musia Ľudia vidieť, že ste iní ako ostatní. Hrdí, odhodlaní, pevní a priami. Že Viera v Boha sa prejavuje Skutkami, nie Slovami, a že konáte vtedy, keď je Potreba.

Všetko bude prebiehať podľa Zákona, takže aj vy sami si budete ešte mnohé odžívať, aby ste spoznali, aké Chyby ste urobili. Láska Boha vás nenechá samých, to už viete, ste mnohonásobne podporovaní, vystužovaní Jeho Silou, Jeho Mocou, nemáte sa čoho báť, keď ostanete verní. Vedenie musíte udržiavať, byť napojení, odtiaľ budú Pokyny prichádzať.

Na jedno pamätajte. Nikdy sa nesmiete vzdať, aj keby to vyzeralo beznádejne. Máte to, čím sa odlišujete od ostatných – Presvedčenie. Ste ním poháňaní aj spevňovaní, no budete to musieť aj do Ľudí vliať, že On je s nimi, keď ostanú verní. Lebo Nádej pre nich bude to, že Dobro príde a bude konať.

Neporiadok na Zemi sa musí odpratať. Vo vašom Konaní vám bude pomáhať Bieda a Otrasy Ľudí, budú hľadať Odpovede. Musíte im ich dať a na tom stavať ich Premeny. Mnohí by sa už bez nich neprebudili. Buďte nápomocní, láskaví, vnímaví.

Svetlo vám pomáha, nikdy nie ste sami. Pravda vám bude Dvere otvárať všade tam, kde by ste vy sami zastali.

Amen.