K ženám

Neustále sa ženy, ktoré našli cestu k Posolstvu Grálu, rozdeľujú na dve nesprávne skupiny. Prvé sa vôbec nemenia a zostávajú materinským zvieraťom oddané svojmu pánovi – rozumu, nútiacemu ich nosiť mužom na zapískanie v ústach papuče. Druhé sa, naopak, zmenili (ale mnohé z nich boli také aj predtým) na hrubohmotné tyranky, ktoré mlátia mužov akoby kladivom po hlave, pričom namiesto kladiva používajú Posolstvo Grálu, kde sa píše, že žena je duchovne silnejšia a stojí o pol stupňa vyššie ako muž. Pritom si však nevšimli slovo „duchovne“, a tak sa z nich stávajú postupne mužatky, na ktoré musí každý muž hľadieť s odporom.

Je iba niekoľko skutočných žien, pôsobiacich ako pravé ženy. Tieto ženy to ľahko spoznajú, veď sa o nich píše priamo v Posolstve Grálu: „Je predsa každému známe, že muži sa aj v najodľahlejších oblastiach tejto zeme ihneď lepšie vzchopia, že sa dokonca snažia slušnejšie správať, len čo sa priblíži ženská bytosť, i keď s ňou nepotrebujú prehovoriť ani len jedno slovo.“

Všetky ostatné ženy sa správajú tak, ako sa správali zhruba pred sto rokmi sufražetky, či iné tzv. zástankyne ženských práv, ktoré rečnili na verejnosti za pultami, či dokonca hádzali kamene po svojom okolí, čím naplnili slová, že žena za rečníckym pultom je karikatúrou.

A preto my, muži, voláme k vám, ženám: Prestaňte nás biť po hlave, prestaňte na nás neustále pokrikovať, prestaňte hádzať kamene, ale buďte ženy – kráľovné domácností, – čím dosiahnete naše iné správanie k vám, lebo vedzte, že muži sa k vám hrubohmotne správajú iba tak, ako im to vy sami duchovne dovoľujete. Naše pôsobenie je obrátené k zemi a vaše má byť k Výšinám. Pokiaľ sa však budete neustále iba sťažovať na to, ako vám muži hádžu polená pod nohy, vystavujete si tým zrkadlo samé pre seba. Dôkladne si prečítajte slová Posolstva Grálu, ktoré o tom hovoria jasne a zreteľne.