Prosím, vy jasné

A vás květiny,
nositelky ctností
ku pomoci volám:

Růže,
ty krásná vílo Lásky,
vdechni, prosím, píseň svou líbeznou
i mému srdci, které po ní touží,
kéž hoří a zpívá vřele jako ty,
— květino hojivá…

Pomněnko,
ty něžná Popelko,
která lásce sloužíš s pokorou,
nauč mne své skromnost,
kéž i já rozdávám tiše jako ty,
— květino oddaná…

Lilie,
ty kněžko bělostná,
která ctíš čistotu, vznos i řád,
věrnost tvá září do všech stran,
kéž naplní mne tvůj chladivý jas,
— květino čistá…

Prosím, vy jasné, i sestřičky vaše,
pomozte nám, ženám pozemským,
na naší nelehké cestě za Dobrem,
ať dokážeme žít v souladu se Zákonem
a nerušíme, nebrzdíme, neotálíme více,
— jen krásu, lásku a radost šíříce!