Nová doba

Nastáva nová doba, ktorá si vyžaduje nových ľudí. Nových v tom, že to staré dokážu ľahko zahodiť za seba a budú žiť iba pre to nové. Bude to doba veľkých premien, v ktorých sa to staré aj hrubohmotne zmení na to nové.

Poznáte príkaz: „Všetko musí byť nové!“, no keď sa pozriete okolo seba, všade vidíte zatiaľ len to staré. Novými musíte predovšetkým byť vy sami, lebo pokiaľ sa nezmeníte vy, nezmení sa ani vaše okolie. Na toto ste však už mali dosť času, takže teraz už vnútorne musíte byť noví a toto musíte odovzdávať ďalej. Nastal čas, kedy sa táto vnútorná zmena má zmeniť na zmenu vonkajšiu. Sami pritom spoznáte, či a do akej miery ste sa vôbec zmenili vnútorne.

Zmeny vonkajšie budú ešte revolučnejšie ako zmeny vnútorné, lebo sa dotknú nielen vás, ale aj všetkých okolo. Neznamená to o týchto zmenách rozprávať, ale musíte začať konať. Preto ste boli povolávaní zo všetkých povolaní a zo všetkých pozemských stavov, aby ste všade začali to nové presadzovať.

Darmo budete písať hypotetické články o bezúročných pôžičkách, keď ako bankári toto nepresadíte. Darmo budete písať hypotetické články o trestnom práve, keď nezmeníte tento zákon. Tie články boli dobrou prípravou, teraz sa však žiada viac, inak to boli bezcenné táraniny.

Čudujete sa týmto ostrým slovám. Lenže ste v dobe očisty, v ktorej máte zmeniť to staré. Vy sami to musíte učiniť! Je samozrejmé, že to vôbec nie je jednoduché a ľahké, pretože musíte zmeniť školstvo, zdravotníctvo, zákonodarstvo, musíte zastaviť nezmyselné preteky v zbrojení atď.

Keď sa nad tým zamyslíte, bude sa vám to všetko zdať ako utópia, ale nie je to tak, pretože máte k dispozícii tých najlepších pomocníkov, akých môžete mať, a to bytostných. Tisíce z vás boli pripravovaní na úlohu, že budú bytostných počúvať a toto počuté budú odovzdávať ďalej.

Bytostní, bez ohľadu na ľudské splňovanie, urobili najdôležitejšie prípravy a teraz je čas, aby sa o týchto prípravách dozvedeli i niektorí ľudia. Ich úloha je potom robiť prostredníka medzi bytostnými a duchmi, aby ľudia bytostným pomáhali a tým aby sa záverečná očista vykonala čo najskôr.

Vzhľadom na sklamanie, ktoré ľudia spôsobili Stvoriteľovi, sa však v prípravách teraz počítalo aj s tým, že ľudia znovu sklamú. Preto záverečné dianie očisty v hrubej hrubohmotnosti a tým aj začiatok novej doby prebehne bez ohľadu na to, či ľudia budú alebo nebudú spolupracovať s bytostnými.

Pokiaľ však spolupracovať budú, prebehne všetko ľahšie a jednoduchšie a v mnohých oblastiach aj rýchlejšie. Žiaľ, mnohí z vás nestoja práve v tejto službe správne, lebo nepočúvajú bytostných a tým hatia prácu tisícov iných, ktorí bytostný sluch nemajú otvorený.

Čudujete sa ešte, že zatiaľ nie je hrubohmotne nič viditeľné? Predstavte si, že všetci, ktorí ste boli povolaní do služby, sa máte zúčastniť stavby. Jeden je murár, iný elektrikár, ďalší má na starosti prísun materiálu, iný ju financuje, niekto musí vybavovať nutnú papierovú byrokraciu a ten, ktorý má počúvať bytostných či iných poslov, je projektant.

Stačí však iba, aby napríklad ten, kto má voziť tehly, nesplnil, a celá stavba viazne iba kvôli nemu. Niečo drobné sa možno ešte dá robiť, ale hlavná stavba sa nehýbe. Samozrejme, dá sa dočasne takúto situáciu riešiť tým, že tie tehly vozí niekto iný, ten však chýba na svojom poste, a tak to väčšinou ide „ako v lete na saniach“.

Najhoršie však je, keď zlyhá projektant, ktorý bol na to špeciálne školený, pretože potom už naozaj musia stáť všetci.

Z knihy Pre ľudí