Odpověď

Oni přijdou, přijdou,
až přijde čas.
Až věci poslední padnou,
potom budou se ptát.

Zatím mlč jen,
dary vzácné zpracovávej,
sebe druhým rozdávej,
mluv, až čas nastane.

Říkám ti tu:
odvažuj na miskách citu,
kdy mluvit smíš
a kdy jen perly házíš sviním.

Klidně svěř se vedení,
s důvěrou otevřená,
Světlem naplněná
jako pohár přetékající.

Chceš-li opravdově,
Síla naplní tě
a ty budeš bojovat.
Mluv, až ucítíš, že máš.