Zasněžený les

Tichý je zasněžený les.
Oněmí úžasem každý,
kdo vstoupí dnes
bělostnou branou
do lesa…
A bílá září ze všech stran
a nejspíš cize připadám
čistotě lesa…
Překotné myšlenky
nechám být,
toužím se celá očistit
v tichu lesa…

Hned se mi dýchá snadněji.
Domů přivezu naději
z bílého lesa