Bdělost

Všechno pod nebem
má svůj čas.
A teď se čas
usídlil v Noci.
Tichem a tmou
tě obklopí
najednou zvláštní pocit:
Že musíš zůstat na stráži,
bojovat za dobro v nás.
Ten, kdo si ničeho neváží,
rád v noci popustí pás
bezuzdé opilosti
a stále nemá dosti…
A proto musíš stát na stráži,
přesvědčen, že se ti podaří
světlem se pro druhé stát.