Za branami

Za branami mír a klid,
před branami svět.
Vyjíždíš ven bojovat,
rád vracíš se zpět.

Za branami svého nitra
čerpáš bezpečí.
Jen skutečné prožívání
tě vždy přesvědčí,
zda své kroky správně řídíš.
Jestli kolem sebe vidíš
radost, krásu, mír.

V dobré shodě s nejbližšími
měníš tento svět,
abys jako moudrý stařec
mohl vyprávět
o všem, co je důležité:
že za branami, co je skryté,
o to má cenu bojovat.

Poklady žitím ochráněné
ti cizí ruka nesebere.
Ač malý se tvůj život zdál,
pevně a věrněs‘ v něm vždy stál
jako strom v lese.
Jeden jak druhý nese
pečeť Pána.

Každému do vínku je dána
touha růst za světlem a k Bohu.
A tak i já statečně mohu
bojovat před i za branami…

Věnováno rytířům čistého srdce

(po opětovném čtení knihy Za branami od Martina Kunetky, únor 2019).