Atlantída

Bájami opradená zem, Atlantída. Doposiaľ neutíchli spory, či jestvovala, hoci i vedci našli pod morom jej pozostatky na konci zemegule.
Pýtate sa, aký koniec alebo začiatok môže mať zemeguľa?
Všetko vo stvorení má svoj začiatok i koniec. Na zemeguli nenájdete hranicu, ale začiatok i koniec áno.
Začiatok zemegule je bod, v ktorom je spojená so Silou. Je vám pozemsky známy, i keď neviete jeho presné umiestnenie. Poznáte ho pod názvom „Bermudský trojuholník“.
V tejto oblasti na jednom presnom mieste, v jednom jedinom bode je Zem spojená so Silou. Hrubohmotne sa to prejavuje ako spojnica času a priestoru. Ako nepreniknuteľná hradba stoja bytostní strážcovia okolo tohto bodu a varujú všetko živé, aby sa tomuto miestu vyhlo, lebo Silu nemôže zniesť.
Bytostní a zvieratá poslúchajú toto varovanie a v širokom oblúku obchádzajú toto miesto. Len ľudský duch je hluchý a slepý a stále sa vrhá do nebezpečenstva. Preto mu v týchto miestach zlyhávajú stroje a prístroje, lebo bytostní, ktorí pomáhali pri ich prevádzke, ich opúšťajú. Pokiaľ sa následne človek dostane do pôsobenia tohto bodu zakotvenia, jeho telo neznesie pôsobenie Sily a v jedinom zlomku sekundy sa rozpadne na hrubohmotné častice svetla.
Je to také isté pôsobenie ako v čiernej diere s tým rozdielom, že pôsobí len na všetko živé. Tým sú vysvetlené všetky záhadné opustenia lodí i záhadné správanie prístrojov lietadiel tesne pred ich haváriou.
Po krátkom odbočení sa vráťme k otázke začiatku Zeme. Bod, ktorý sme spomínali, je bodom, cez ktorý prechádza skutočná dátumová hranica, a preto znamená začiatok nového dňa pre Zem. Sledujme cestu v tomto dni.
Prvý kontinent, kde začína deň na Zemi, je Amerika. Nemôžte sa pozerať na jej súčasné pôsobenie, lebo ľudia ju zatemnili tak, že musela byť duchovne potopená ako bola voľakedy Atlantída. Hrubohmotne bude potopa trvať stáročia.
V minulosti bola Amerika veľmi dôležitým miestom. Na jej brehoch prebiehal ohnivý vývoj bytostných, čo ste správne zachytili, a preto i dnes Ameriku označujete ako „červený ohnivý kontinent“. Ohnivý vývoj bytostných znamená podporujúci boj. Preto je na tomto kontinente veľa šeliem.
Za Amerikou je obrovská plocha oceánu s roztrúsenými ostrovmi. Je to oblasť vzniku života na tejto Zemi. V tomto oceáne a na týchto ostrovoch sa vyvíjali prvé telá bytostných. Preto sa doteraz na najväčšom ostrove, ktorý nesprávne nazývate ako „kontinent Austrália“, zachovali tie najarchaickejšie zvieracie formy. Nesprávne ste však zachytili farbu, lebo nemá byť zelená, ale žltá. Preto žltá, lebo žĺtok je základom života vo vajíčku.
Za týmto ako tretí v poradí prichádza obrovský kontinent v severnej časti pologule, Ázia. Jej západnú časť nesprávne nazývate ako „kontinent Európa“. Ázia je kontinent búrlivého vývoja bytostných, kontinent protikladov. Veľké tropické časti Ázie sa striedajú s púšťami, pokračujú miernym pásmom a na severe končia ľadovými oblasťami. Tento kontinent je pre vývoj bytostných najdôležitejší, lebo sa tu nachádzajú ich všetky formy. Farba tohto kontinentu je ako farba prírody, zelená.
V južnej časti pologule je štvrtý kontinent, Afrika, ktorý je však iba pozostatkom pôvodnej Atlantídy. Afrika bola v čase atlantskej katastrofy zaplavená pieskom a štrkom. Je to kontinent čierny ako uhoľ určený pre vývoj tých bytostných, ktorí sa najviac zachvievajú v sile. Preto tu prevládajú mohutné typy zvierat, ktoré pre správny vývoj potrebujú horúce podnebie. A preto tu prebiehal tiež vývoj zvieracích tiel, do ktorých sa neskôr inkarnovali prvé ľudské duše.
Bájny modrý kontinent Atlantída. Nad jej bývalým územím sa dnes rozlieva more, ale tak to voľakedy nebolo. Na konci Zeme ako posledný kontinent bol určený pre vývoj tých, ktorí sem prišli ako poslední, ľudskí duchovia. Ani si neviete predstaviť, akú škodu ste spáchali tým, že ste opustili tento kontinent. Jedine on mal vhodné zemské vyžarovanie, ktoré podporovalo vývoj ľudských duchov. Na všetkých ostatných kontinentoch je viac či menej nevhodné, čo má za následok mnohé vaše choroby bez možnosti liečenia.
Ako posledný, piaty kontinent je kontinent polnočný, biely a čierny kontinent Antarktída. Na severnej pologuli biely, dnes ho nesprávne označujete ako „Arktída“, na južnej pologuli čierny. Je to kontinent spájajúci všetky ostatné, jediný kontinent, kde je neustále deň i noc, a preto ho môžeme nazvať i ako „prvý kontinent“. Vyvíjajú sa tu tí bytostní, ktorí túžili po večnom Svetle. Nehľaďte na to, že tam je zima, oni to potrebujú k pochopeniu, ako ďaleko sú ešte od Svetla. Je to jediný kontinent, kde všetky zvieratá môžete označiť pojmom „čisté“.

Z knihy Pre ľudí