Archív kategorií: Knihy

Novo vytlačené knihy

Oznamujeme Vám, že boli vytlačené a zakrátko budú distribuované objednané výtlačky spisov „Putovanie so svetlým Poslom – Putování se světlým Poslem“, „Poznanie starých Slovanov – Poznání starých Slovanů“ a „Liečenie podľa rád Asklépia“.

Tak isto boli vytlačené a zakrátko budú distribuované objednané výtlačky kníh Kamily Pintér „Natália“, „Milenka Kráľa-Slnka“ a „Kastelánka jeho veličenstva“.

Druhé vydania spisov „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“ vytlačené

Oznamujeme vám, že druhé vydania spisov „Pre ľudí“, „Lidem“, „Pre vás I. – III. (Vydanie v jednom zväzku)“, „Pro vás I. – III. (Vydání v jednom Svazku)“ a „Nová škola“ (v slovenčine aj v češtine) boli vytlačené a zakrátko budú objednané výtlačky distribuované.

Pokračovať na Druhé vydania spisov „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“ vytlačené

Druhé tlačené vydania spisov „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“

Po niekoľkotýždňovej príprave bola dokončená sadzba spisov „Pre ľudí“, „Lidem“, „Pre vás I. – III. (Vydanie v jednom zväzku)“, „Pro vás I. – III. (Vydání v jednom Svazku)“ a „Nová škola“ (v slovenčine aj v češtine).
Pokračovať na Druhé tlačené vydania spisov „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“