Ďakujeme

Ďakujeme
za tú pomoc,
Ktorá k nám z Výšin teraz prišla,
Ďakujeme za Silu, Moc,
Ktorá prenikla, pozdvihla.
A to, čo sme vždy čakali
A nemohli ešte nájsť –
Teraz prišlo – spoznali sme:
Ukázaná cesta nám do Výšin ísť.
Splníme my Zákon Pohybu,
Nezľaknúc sa odsúdenia,
Iných – neočakávajúc mienku –
Ale nepodriaďujúc sa pocitu!
Všetko, čo sme duchom prežili –
Nám ukazuje spoľahlivú cestu,
A spolu tak s tebou sme riešili:
Nemožno nám z nej obrátiť sa!