Jaro

Vidím po zimě jarní vzkříšení.
V žití lidí se tento zákon nemění.

Všude kolem i v nás stále působí.
Člověk málo, příroda cele, Pána velebí.

Ty tvore, hluchý, nevidomý, probuď se!
Jsi srdečností prodchnut jen na Vánoce.

Po celé bytí zázraky kolem nás.
Do svého srdce sáhni, do studny krás.

Pak vidět a velebit Pána také počni.
Každý den, nevybírej období roční.

Po celé časy a veletoky věků,
dej Lásku Bohu, člověk člověku.