Pozdvihnutie ženy

Vyskúšali ste si na dva týždne vymeniť úlohy? Ak nie, nemá zmysel, aby ste vôbec čítali ďalej, lebo by ste nič nepochopili. Ak vám k tomu chýba iba odvaha, hľadajte v spomienkach tých, ktorí ako prví budovali Horu. Nájdete tam, že priamo Pán urobil to isté! On to síce nepotreboval, ale potrebovali to tí, ktorí tam prichádzali ako prví budovať to nové.

Poďme však ďalej a venujme sa teraz druhému kroku. V prvom ste zistili, že domáce práce, ktorými sú zaťažené ženy, vôbec nie sú také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá, a na druhej strane mnohé domáce práce, ktoré robia muži, nie sú až také ťažké, ako oni o tom radi hovoria. Na tomto mieste si teraz preto musíme ujasniť, v čom je aktívne a v čom je pasívne pôsobenie mužov a žien.

Bolo vám povedané, že žena stojí o pomysleného pol stupienka vyššie než muž. To znamená, že ona má byť riadiaca a muž vykonávajúci. To, samozrejme, neznamená, že ona má rozkazovať a že muž má otrocky poslúchať. Riadenie je umenie, ktorému sa učíte nielen tu na Zemi. Riadenie je v skutočnosti počúvanie Božej Vôle!

Žena má byť tá, ktorá počúva, aká je Božia Vôľa. Toto poznanie odovzdáva mužovi, ktorý následne ako vykonávajúci prakticky uskutoční túto Vôľu vo stvorení. To je v skutočnosti celé tajomstvo aktívneho a pasívneho pôsobenia.

Nemýľte sa však, žena nielenže riadi, ona aj vykonáva. Riadenie znamená sadnúť si spolu s mužom a spolu rozhodovať, čo má kto robiť. Neznamená to hodiť všetko na jeho plecia či ho preťažovať. Zároveň nemá byť preťažovaná ani žena, čo inak než spoločným rozhovorom nemá ako to hrubé a hrubohmotne silnejšie zistiť, čo to jemnejšie a krehkejšie zvládne. Preto ste si mali prežiť prvý krok, výmenu úloh, aby ste sami spoznali, aké je súčasné riadenie mužmi úplne nesprávne.

Z histórie poznáte dva pojmy, patriarchát a matriarchát. To, čo tu dnes všade vládne, je silný patriarchát. Matriarchát bol v histórii však jediný ako-tak správny spôsob riadenia, pretože riadiť má žena, a nie muž.

Žena má teda na rozdiel od muža riadiť. Vykonávať majú potom obaja, žena žensky, jemnejšie a muž mužsky, hrubšie. O väčšine prác pritom vôbec nie je možné povedať, že by sa hodili iba pre jediné pohlavie.

Ukážme si len pár príkladov, kde doteraz máte pochybné názory iba preto, že v hmotnosti si nesprávne vysvetľujete pojmy.

Pod pojmom „strážca“ sa vám vynorí obraz ťažkého ozbrojenca, najčastejšie v brnení. Pritom však zabúdate, že vo stvorení sú strážkyne brány ženy. Pojem „strážca“ totiž v pravom význame slova znamená ochranca, teda ten, ktorý dbá na Čistotu toho, čo je mu zverené do úschovy. Okolo neho sú potom obrancovia alebo rytieri, ktorí v zbroji bránia strážcu, aby k nemu nemohlo prísť nič, čo by mohlo znečistiť to, čo chráni.

Zdá sa vám to zbytočné, ale tak to nie je. Veď aj vo vnútri svätýň je ešte svätyňa svätýň. Svätyňu bránia obrancovia, zatiaľčo svätyňu svätýň stráži strážca. Stráži to najcennejšie, preto on samotný musí byť strážený zo všetkých strán.

Alebo iný príklad. Slovo Pána čítajú na Zemi väčšinou muži. V celom stvorení je to však úplne inak, pretože tam ho čítajú väčšinou ženy. Vy sa však držíte pyšného prehlásenia niektorých učeníkov, že na Hore nikdy nečítala žena a ani nikdy nebude. Je to síce pravda, že nečítala, ale samotná pani Mária ponúkla možnosť čítania žene a nikto z vás ju predsa nebude upodozrievať, že by to malo byť pokušenie alebo niečo podobné či dokonca nejaká forma vyznamenania, pretože také konanie jednoducho pred oltár nepatrí.

Vo svetle tohto poznania sa javia takmer ako rúhanie slová niektorých z vás, ktorí tvrdia, že keď je čitateľský kruh v poriadku, vždy sa nájde nejaký vhodný muž na čítanie. Tieto slová totiž priamo naznačujú, že na Hore nebol kruh v poriadku, teda pán Alexander, pán Vollmann, slečna Irmingard a pani Mária neplnili Božiu Vôľu!

Preto počúvajte slová vášho Pána, ktorý k vám volá: „Všade vo stvorení čítajú Slovo ženy okrem samotného Hradu Grálu, kde, samozrejme, ho hovorí priamo váš Pán! To, že ho na Zemi museli čítať muži, je strašným obrazom pádu žien, ktoré neboli dosť čisté na to, aby to smeli robiť ony samy!

Amen!“

Z knihy Pre ľudí