Z nebe očí

Z nebe očí kanou slzy
horké, srdcem ohřívané,
Láska z nich nevyvane.

Láska je.

Co jsem se naplakala,
kolik dnů se kála,
o lásku bála…

Z nebe očí slunce září,
leskne se v kalužích
na tvářích kapky

duhové…

Život je plný lásky
a jak přibývají vrásky,
mnohému nás naučí

Není třeba se bát,
stačí pohárem se stát,
slzami i úsměvem zalévat…