Trojan

Známy aj pod menom Cerberos (Rim.) alebo Kerberos (Gr.). Jeho pôvod je v prabytostnej ríši, má formu veľkého čierneho psa s vráskavou ľudskou tvárou. Pôsobí v Trojzákone, čiže naraz v Zákone tiaže, Zákone príťažlivosti rovnorodého a Zákone zvratného pôsobenia, preto mu boli pripisované tri hlavy. Je strážcom podsvetia – dozerá na to, aby pri inkarnácii duchov na Zemi boli všetky tri Zákony prísne dodržané.

– – –
Ukážka z encyklopedického spisu „Poznanie starých Slovanov – Poznání starých Slovanů“ (spoločné vydanie v slovenskom a českom jazyku), ktorý pojednáva (nielen) o bytostných. Spis obsahuje dvakrát 118 hesiel v slovenčine a češtine na celkove 80 stranách.

Knihu (ISBN 978-80-970887-4-3) si môžete objednať v našom obchode.