Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tak mier a budete šťastní!

Stále znova a znova musí byť toto k vám volané, lebo ešte stále ste nepochopili, čo to znamená mať krb svojich myšlienok čistý.

Udržiavať krb myšlienok čistý znamená milovať blížneho svojho ako seba samého.

Myslíte si, že udržiavanie čistého krbu myšlienok znamená neustále myslieť na veci povznášajúce do Výšin. Myslíte si, že udržiavanie čistého krbu myšlienok znamená, že v žiadnom prípade sa nesmiete rozčúliť. Ešte mnoho iného, falošného si o tomto myslíte. Udržiavanie čistého krbu myšlienok však znamená niečo úplne iné.

Každá Čistota je podmienená vnútorným stavom. To znamená, že nech by bola myšlienka na prvý pohľad akokoľvek vznešená, o jej Čistote rozhoduje výhradne vnútorný stav dotyčného človeka.

Nech sa ktokoľvek a akokoľvek kŕčovite snaží udržať určité myšlienky pri živote, nedokáže to, pokiaľ ich vonkajšia forma je v rozpore s jeho vnútorným stavom. Skôr či neskôr sa vonkajšie formy myšlienok musia dostať do zhody s týmto vnútorným stavom. To znamená, že vnútorne čistý človek nikdy nedokáže udržať temnú myšlienku i keby mu prebleskla hlavou a naopak, vnútorne nečistý človek nikdy nedokáže udržať svetlú myšlienku, nech by sa akokoľvek snažil.

Každý je pri svojej činnosti neustále obklopený okolitým svetom myšlienkových foriem, a to ako dobrých, tak i zlých. Svojou vnútornou Čistotou a svojím myslením priťahuje určité typy myšlienkových foriem bez ohľadu na to, kto, kde a kedy ich vytvoril.

Tieto formy vytvoria nad týmto človekom „ochranný kryt“, akoby zvon, čím ho zároveň izolujú od foriem iného druhu. Veľkosť, či lepšie povedané, sila tohto zvonu závisí od mnohých okolností, najmä od okamžitého vnútorného stavu konkrétneho človeka, teda od sily jeho chcenia a od sily chcenia ostatných ľudí, ktorí sa v tom okamihu nachádzajú v jeho okolí.

Pokiaľ je jeho okolie v súlade s jeho vnútorným založením, tak sa vzájomne posilňujú. Naopak, pokiaľ je jeho okolie inorodé, ochranný zvon sa zoslabuje. Preto v inorodej spoločnosti sa i vnútorne nie práve čistý človek môže javiť presne opačne a naopak, vnútorne čistý človek v inorodej spoločnosti väčšinou prekáža. Navonok sa to javí tak, že vnútorne nečistí sú považovaní za dobrých a vnútorne čistí za zlých, ktorí len rušia harmóniu.

V skutočnosti pri tom všetkom najviac trpia tí, ktorí na sebe najviac pociťujú tieto nezrovnalosti. Tí, ktorí sú vnútorne temní, toto dokážu dať i verejne najavo, lebo hľadajú chybu v ostatných, kým tí čistí mlčia, lebo hľadajú chybu v sebe.

Z uvedeného môžte sami spoznať príčiny mnohého konania. Uveďme si niekoľko príkladov.

Sebevrah koná vždy osamote, lebo jedine vtedy nie je rušený akýmikoľvek inými, hoci i temnými myšlienkami, ktoré toto konanie nepodporujú.

Udavači tiež radi udávajú osamote alebo na takom mieste, kde je to veľmi podporované a vítané.

Ten, kto podpláca, ľahko pochopí, kto si od neho úplatok žiada.

Takýchto príkladov by sa mohlo uviesť nespočetné množstvo. Ako vo všetkom, i tu sa prejavuje najmä Zákon príťažlivosti rovnorodého. Práve pre inorodosť, ktorá narúša vnútorný pokoj, ľudia z určitých skupín odchádzajú a spájajú sa s tými, ktorí ich chcenie podporujú.

Z knihy Pre ľudí