Vedomie

V prednáške „Tvor“ vám bolo ukázané, z križovania akých žiarení vznikajú stvorení. Ešte stále však neviete, prečo niektorí sú ihneď vedomí a iní nie a čo vedomie vlastne je.

Križovanie žiarení na vrchole Hranice si predstavte ako krúživý pohyb troch základných prúdov Lásky, Spravodlivosti a Čistoty. Tieto prúdy krúžia medzi rukami toho, skrz ktorého stvorení vznikajú.

Vlastné vedomie je Sila, ktorá prúdi z križovania žiarení Lásky a Čistoty. To, že z tohto križovania vznikajú stavebné prvky stvorenia, je iba vedľajšie prúdenie. Hlavné prúdenie tohto križovania je vedomie.

Stvorení podľa stupňa svojej schopnosti sa môžu na príslušných úrovniach stvorenia spojiť s týmto prúdom, teda môžu prijať také vedomie, aké im umožní tam zostať a pôsobiť. Takto vznikajú ihneď vedomí stvorení.

Tí, ktorí nie sú schopní prijať vedomie príslušnej vyššej úrovne, musia klesať nižšie. Vedomie sa postupne štiepi na drobnejšie čiastočky, takže v nižších úrovniach potom stvorení môžu sa spojiť s takto oslabeným vedomím a pôsobiť tam. Ako posledné zrazeniny tvorov sú potom nevedomé zárodky či už duchov, bytostných alebo zvierat, ktoré až prežívaním v pozdejšom stvorení sú schopné prijať najslabšie odštiepky vedomia, čím sa postupne aj oni môžu stať vedomými.

Vedomie je v skutočnosti časť Čistoty a Láska je Sila, ktorou si vedomie môže tvor udržať. Preto je Láska Silou, ktorou si zvieracie zárodky musia najprv vybudovať stabilnú dušu, a až neskôr, keď je ich duša pevná, dokážu pritiahnuť aj čiastočky Čistoty, čím sa stanú vedomými zvieratami.

Teraz, keď je vám už zrejmé, ako vzniká vedomie, môžete pochopiť, čo to znamená, keď si niekto vytvorí vedomie temné.

Sila Lásky a Čistoty prúdi a duch svojím konaním ju okolo seba smeruje. Ak je jeho chcenie čisté a ušľachtilé, postupne sa z iskričky stáva krásny žiarivý plameň, ktorý Láska zahalí v čistý šat ducha. Ak je jeho chcenie temné, rozhorí sa špinavým plameňom a ním opovrhnutá sila Lásky okolo neho vytvorí nepekný šat.

Vedomie je niečo, čo teda tvor má a môže sa mu zväčšovať, pokiaľ je jeho chcenie nasmerované k Výšinám, ale môže ho aj stratiť, ak je jeho chcenie nasmerované opačne. Takto sa dokonca môže stať, že praduch klesne na úroveň ducha, ak svojím konaním odhodí od seba takú časť vedomia, vďaka ktorej mohol pôsobiť vo vyššej úrovni stvorenia. Potom sa musí znova vyvíjať a nadobudnúť pôvodné vedomie tým spôsobom, ako to musia robiť tí, ktorých pôvod bol v nižších častiach stvorenia.

Aj Lucifer tým, že hodil kopiju po Synovi Človeka, spáchal duchovnú vraždu a odhodil od seba časť svojho vedomia, čím poklesol. Očistou vo výlevke túto časť vedomia nemohol naspäť nadobudnúť, pretože už s ním nebola spojená. Až pomocou pri očiste ľudských duchov, ktorých svojím princípom stiahol, môže toto vedomie opätovne nadobudnúť, ale to už bude nové vedomie a nie to odvrhnuté staré.

Hoci to nesúvisí priamo s vedomím, musíme si ešte povedať o tom, na čo sú jednotliví stvorení vo stvorení. Hoci má každý inú úlohu, vo všeobecnosti zvieratá okolo seba podporujú svojím pôsobením pohyb, pretože sa zachvievajú v Sile vysielanej skrz Býka na Hranici.

Bytostní, ktorí v sebe nemajú duchovné, majú na starosti výstavbu, teda vytvárajú planéty a starajú sa o rastliny. Svojím pôsobením podporujú hrdinstvo, pretože sa zachvievajú v Sile vysielanej skrz Leva na Hranici.

Bytostní, ktorí v sebe majú duchovné, čiže tí, ktorí pochádzajú zo serafína, majú na starosti riadenie výstavby stvorenia. Svojím pôsobením podporujú Čistotu, ktorá sa prejavuje oddanosťou a vernosťou a zachvievajú sa v Sile vysielanej skrz Orla na Hranici.

Duchovia svojím pôsobením podporujú Lásku, pretože sa zachvievajú v Sile Barana na Hranici.

Okrem týchto stvorených sa v duchovne a vyšších častiach stvorenia nachádzajú aj anjeli. Títo sú vždy vedomí a svojím pôsobením podporujú Čistotu vedomia. Zachvievajú sa v Sile Orla na Hranici.

Z knihy Pre ľudí