Vznik hmotnosti

Z Posolstva Grálu viete, že celé stvorenie pozostáva z odštiepení. Pri vzniku nového stvorenia okrem bytostného a duchovného ako vedľajší prúd prúdi obrovské množstvo stavebných prvkov. Na všetkých hraniciach sa tieto stavebné prvky musia rozštiepiť na menšie časti, pretože v pôvodnej sile by nemohli zostúpiť do nižších častí stvorenia. Takto to postupuje stupeň za stupňom až po tie najhutnejšie časti hmotnosti. Pozrime sa teraz na to, ako vzniká hrubá hrubohmotnosť, lebo tá je vám momentálne najbližšie.

Častice zo strednej hrubohmotnosti sa na jej vonkajšom okraji, kde je teplota absolútnej nuly z hľadiska strednej hrubohmotnosti, zastavia, čiže majú rýchlosť nula. Z hľadiska strednej hrubohmotnosti týmto prestali jestvovať a nachádzajú sa tak v hraničnom pásme strednej a hrubej hrubohmotnosti. Tu dochádza k ich rozštiepeniu. Energia, ktorá sa pritom z nich uvoľnila, zostáva v tomto hraničnom pásme. Odštiepky častíc samotné, keďže klesla ich energia, čím klesla aj ich rýchlosť na úroveň rýchlosti hrubo-hrubohmotného svetla, zostúpili do hrubej hrubohmotnosti.

Z hľadiska hrubej hrubohmotnosti ich však už nenazývate ako „častice“, ale ako „kvantá energie“. Je to práve tá energia, ktorá tvorí jemnú časť hrubej hrubohmotnosti*. Ale nielen tá. Tieto kvantá energie sú viacerých druhov, konkrétne štyroch.

Prvý druh je samotná energia, ktorá zostáva v úrovni jemnej časti hrubej hrubohmotnosti. Ostatné druhy tlak tejto úrovne nevydržia, preto zostupujú do strednej časti hrubej hrubohmotnosti. Na tejto úrovni zostáva žiarenie, ktoré je druhým druhom, pričom ostatné druhy musia opäť zostúpiť nižšie, do hrubej časti hrubej hrubohmotnosti. Na tejto úrovni zostávajú častice, ktoré sú tretím druhom. Štvrtý druh je príliš slabý, aby vydržal tlak hrubohmotnosti, a preto zostupuje do hraničného pásma hrubohmotnosti a ťažkohmotnosti.

Nemýľte sa však. Napriek tomu, že sa používajú označenia „energia“, „žiarenie“ a „častice“, v skutočnosti sú to všetko iba kvantá energie rôznych druhov. Všetky častice stvorenia sú vlastne vždy iba kvantami energie mnohých druhov.

Teraz sa ešte podrobnejšie pozrime na hrubú časť hrubej hrubohmotnosti. Povedali sme, že na tejto úrovni zostávajú častice. To však ešte nie sú samotné atómy. Spájaním týchto častíc vznikajú nové častice a až niekoľkonásobným sledom takýchto spájaní vznikajú atómy. – –

Rýchlosť vytvárania hrubej časti hrubej hrubohmotnosti je veľmi pomalá. V tejto súvislosti sa mnohí pýtajú, ako bude vôbec možné vidieť prichádzajúcu kométu, keď vznik takéhoto telesa trvá milióny rokov.

Je to jednoduchšie, než sa zdá. Kométa má v súčasnosti takmer dokončený záhal z hrubo-hrubohmotnej energie. Tým sa stáva hrubohmotne viditeľná. Pretože je jej energia veľmi silná, pritiahne mnohé častice kozmického žiarenia a následne kozmického prachu, takže bude viditeľná všetkým ľuďom. Toto pritiahnutie vôbec nebude trvať milióny rokov, pretože nepôjde o dej vytvárania hrubohmotnej planéty, ale iba o dej magnetickej príťažlivosti.
____________________
* Prednáška: „Hrubohmotnosť“

Z knihy Pre ľudí