Prabytostná ríša

Hoci viete, že bytostní sú v každej časti stvorenia, nezamysleli ste sa, prečo bol zvolený názov „praduchovná ríša“, a nie „prabytostná ríša“. V skutočnosti jestvujú obidve tieto ríše vedľa seba, a to tak, že tá bytostná je o pol stupienka vyššie ako tá duchovná.
Zo žiarenia Parzivala ako prvé vo stvorení povstávajú štyri prabytostné ženy, ktoré tvoria najužší kruh:
Od-shi-mat-no-ke – je kráľovskou vládkyňou v Hrade Grálu.
Leilak – jej vyžarovanie bude pre vás neobvyklé, zachvieva sa v hrdinstve bytostného materstva.
Ži-ma-to-ke – zachvieva sa v službe a svojím pôsobením ju posilňuje.
Merkúr – je vládkyňou všetkých bytostných vyvíjajúcich sa od nevedomého k vedomému.

Z knihy Pre ľudí