Žena

Žena mala byť mostom ľudstva so Svetlom. Mala sprostredkovávať silu zo Svetla duchovnému jadru človeka. Mužovi, ako hmotne silnejšiemu, bola zverená jemnejšia žena do ochrany! Ľudia si ale hmotu postavili ako to najvyššie. Týmto sa ženská jemnosť začala zdať ako niečo nedostatočné. Muž si začal myslieť, že má prevahu nad ženou. Vzniklo z toho nesprávne pomenovanie „slabšie pohlavie“. Takto sa miesto spolupôsobenia ženy a muža zmenil tento vzťah na vzájomné súperenie!

Ženy, odrezané od Svetla stoja na nesprávnej ceste. Miesto sprostredkovania sily zo Svetla sa pokúšajú vyhovieť mužskej namyslenosti. Ženie ich to k samoznehodnocovaniu: k telesnému vystavovaniu svojej ženskosti a k snahe hmotne sa vyrovnať mužovi. Nevidia a nechcú vidieť, že muži, okradnutí o most ku Svetlu, samoznehodnocovanie žien podporujú a zároveň sa im vysmievajú!

Položme si otázky: Kto vydáva erotické časopisy, prevádzkuje verejné domy, organizuje „súťaže krásy“, predáva „biele mäso“, …? Kto žiada od žien, aby sa zbavili všetkého ženského – mravu, čistoty, pôvabu, … Vo všetkých prípadoch muž! Predstiera, že chce oslobodenie ženy, v skutočnosti ju ešte viac zotročuje! A žena sa tomu nebráni, ale podporuje to! Takto sa rútia muži aj ženy, vzájomne uväznení, do priepasti.

Ženy, precitnite, a uvedomte si svoju vlastnú hodnotu v stvorení! Konajte podľa nej, inak Vás vaša vina rozdrví! Muži, vzhliadnite a uvidíte v žene tú veľkú pomoc, ktorú potrebujete a bez ktorej sa nemôžete zaobísť! Vážte si v žene to, k čomu je určená!

„Tam, kde muž nie je schopný vzhliadnuť na ženu v jej ženstve, tam sa nemôže povzniesť a rozkvitnúť žiaden národ!“

Abd-ru-shin