Listopadové ráno

Je ticho a zádumčivost padla na kraj.
Měkká mlha všechno přikryje,
jen trumpety bažantů trhají čas na čaj
z červených šípků, co zima vypije.

A přišlo ráno, nový začátek.
A jsi dnes připravený na život i na smrt?
To boží mlýny melou čas i v nás
a mouka bude chlebem příštích časů.

Stáhnu svou mízu dolů ke kořenům,
tak, jak to dělá každý dobrý strom.
Načerpám z hloubky odvahu a touhu
žít krásu, zvukem lámat šeď jak zvon.