Na sklonku léta

Čas nám běží, utíká,
a jindy se vleče…
Noříme se do něho
jak do proudu v řece.

Kolo času působí,
že už léto končí,
vlaštovičky švitorné,
ty se s námi loučí.

Slunce stále září.
Rybník přes noc vaří
mlžné závoje.
Rosy krůpěje
zelená louka dává
a smaragdová tráva
přitulí k sobě jablka.
A brzy zasype je listí.
To bude, až všichni zjistí,
že podzim k nám zavítal.

Vítr přinesl tu změnu.
Čistotou voní, čerstvostí.
Hlásím se k času,
jeseni i jemu.
Září oslavím vděčností
za hojnost a dary léta,
za množství dobré úrody,
za krásu bytí,
co do duše si vetkám,
za lásku matky Přírody.