Prevádzkovanie stránok v zabezpečenom režime

Stránky preludi.eu, ru.preludi.eu, fenix.preludi.eu a obchod.preludi.eu sú prevádzkované v zabezpečenom režime pomocou tzv. SSL (Secure Socket Layer) certifikátu. Adresy stránok zabezpečených pomocou SSL začínajú https:// a internetový prehliadač zabezpečené stránky označuje malou ikonou zámku. Z uvedeného je zrejmé, že skutočné adresy stránok, ktoré prevádzkujeme, sú v tvare https://preludi.eu, https://ru.preludi.eu, https://fenix.preludi.eu a https://obchod.preludi.eu

Týmto je zabezpečený šifrovaný prenos údajov v zmysle novej legislatívy GDPR. Okrem bezpečnosti stránok by mala byť zapezpečená aj vyššia rýchlosť načítania stránok. Pri zadávaní stránok však stačí, ak napíšete iba preludi.eu, ru.preludi.eu, fenix.preludi.eu alebo obchod.preludi.eu – stránky sa automaticky prepnú do zabezpečeného (https://) režimu.