Zánik jedného stvorenia

Na Hore stojí ten, ktorý je Kríž, a žehná tejto Zemi. Z rúk Mu vyletuje Holubica, ktorá sa spája so silou Čistoty prúdiacou z Výšin. Dúhový most obklopuje Holubicu a z tejto dúhy vyžaruje dvanásť farebných lúčov, ktoré v harmonickom akorde tvoria oktávu.
Dvanásť farebných lúčov sa zbieha naspäť do Svätého Grálu, kde sa stretajú v jednom bode. Ten, ktorý je Kríž, pozdvihuje Svätý Grál, ktorý v harmonickom akorde vyludzuje zvonivý tón.
Sila začína červeno vrieť a klokotať. Búrlivo, tak búrlivo, ako snáď nikdy doteraz. Zo Svätého Grálu vytryskuje žiarivo červený lúč, ktorý podobný tisícom malých svetielok žiarivo svieti na oblohe. Je to gejzír, ohňostroj Sily.
Najstarší kľačia a v pokore čakajú na požehnávajúcu Silu. Ticho, ktoré nastalo v posvätnom očakávaní, zrazu prerušuje zvuk, ktorý mohutnosťou pripomína hrom. Je to hlas, je to Slovo, ktoré je Boh.
A znovu je ticho, do ktorého zaznievajú slávnostné tóny mohutného organu. Až teraz sa začínajú maličké iskričky Sily, ktorá vytryskla zo Svätého Grálu, jemne chvieť a pomaly klesajú k požehnávaným.
Sieň zaplňuje ešte viac Svetla. Je také biele, že až oslepuje. V stĺpe Svetla je možné zazrieť plamene, spoza ktorých cítiť Boží Zrak.
Svätý Grál žiari nadpozemským leskom a búrlivé klokotanie nadobúda obrovské rozmery. Napriek tomu nevytečie ani kvapka.
Ten, ktorý je Kríž, prichádza ku Svätému Grálu a ponára sa doň, aby tým došlo k naplneniu.
Vysoko, prevysoko je vyzdvihnutý Svätý Grál, aby z neho mohla vyletieť Svätá Holubica, ktorá zasadá na svoj trón.
Stvorenie zaniklo a Kráľ Svätého Grálu sa vrátil do svojho pôvodu.

Z knihy Pre ľudí