Konvalinky

Co to dnes tak krásně voní?
Čerstvý vánek vůni nese…
To konvalinky rozkvétají
v našem vlčopolském lese.

Nejdřív tam kvetly bledule,
tam, co potůček minule
zpíval si notu veselou
a kolébal je: houpy, hou…

Teď už také konvalinky
bělí látku na sukýnky
a provoní je čistotou.

Z té vůně se až hlava točí.
Kytička něžně klopí oči.
Ráda tu pro nás všechny voní.
Běloučké zvonečky pak zvoní
do světa zprávu, že je máj.