Miluji svět…

Miluji svět tady a teď
nebát se, neuhnout, nezajít zpět.
Kolik už temnoty prošlo za staletí,
kolikrát do boty kámen ti zaletí?

Temnotu odvrhnout svým světlým zářením
a z boty vyklepnout nezdar i trápení.
S úsměvem vykročit i v tlaku doby.
Vždyť víme o Tobě …to hřeje i zdobí.