Pri stupňoch Božieho trónu

Zastavte sa, tvorovia, a pohliadnite! Stojíte pri stupňoch Božieho trónu. Neviete si predstaviť, aká vznešenosť a velebnosť ich obklopuje. Pohliadnite, pozdvihnite svoj zrak nahor a hľaďte, aby ste uvideli, čo od vás požaduje váš Boh!
Dvanásť stupňov je pred Božím trónom, ako je dvanásť častí stvorenia, čo je dvanásť tónov, dvanásť farieb a dvanásť čísiel. Ale tak ako v oktáve, kde je sedem tónov a päť poltónov, tak sa všetko delí v tomto pomere.
Pozdvihnite svoj zrak a hľaďte na týchto dvanásť stupňov, aby ste pochopili, aká má byť vaša cesta týmto stvorením. Poznáte Zákon „ako hore, tak i dolu“, preto spoznaním týchto stupňov môžete spoznať stvorenie alebo naopak, spoznaním celého stvorenia môžete spoznať tieto stupne.
Prvý stupeň, alebo lepšie povedané, dvanásty stupeň vo stvorení poznáte ako nepohyblivú hmotnú časť stvorenia. Je to stupeň, do ktorého sa sejú maličké semienka, aby z nich mohli vyrásť veľké stromy. Je to stupeň pomalého dozrievania. Predstavuje zárodok stvorenia.
Jedenásty stupeň poznáte pod pojmom „kruh bytostného“. Je to bytostná časť stvorenia, ktorá oživuje mŕtvu hmotu. Je to stupeň robotníkov, ktorí stavajú pozdejšie stvorenie.
Stupeň desiaty vám nie je známy, lebo predstavuje prechod medzi bytostnou a duchovnou časťou stvorenia. Poznáte len pojem oddeľujúceho pásma, izolačnej vrstvy pod duchovnou časťou stvorenia. Ale toto pásmo nie je bez života. Je to prvé pásmo z piatich, ktoré vám je zatiaľ neznáme. Lepšie si ho môžete predstaviť ako pásmo prechodu, kde pôsobia tí, ktorí sa nachádzajú v štádiu prechodu z bytostnej úrovne do úrovne duchovnej.
Deviaty stupeň je stupeň duchovný, odkiaľ pochádzajú nevedomí i ihneď vedomí duchovia. Môžete si ho predstaviť ako stupeň hľadania, kde stvorený hľadá sám seba. Nemýľte si to však so spoznávaním vlastného „ja“, ktoré je vyhradené hmotnej časti stvorenia. Tu ide o spoznávanie toho, že bytostné a anjelské sú silnejšie druhy stvorenia. Je to cesta k pochopeniu pokory.
Ôsmy stupeň je vám opäť neznámy, lebo je to izolačná sféra medzi duchovnou a praduchovnou časťou stvorenia. Takisto ako v predchádzajúcej izolačnej sfére, i tu pôsobia tí, ktorí sú v štádiu prechodu medzi týmito dvomi úrovňami. Ich krídla totiž nie sú dosť silné, aby ich mohli vyniesť do praduchovnej časti, ale sú dostatočne silné, aby nemuseli zostúpiť do duchovnej časti stvorenia.
Siedmy stupeň je stupeň praduchovný až po Ostrov labutí, ktorý je stredom stvorenia. Je to stupeň vysokej školy, v ktorej sa vyučuje Spravodlivosť. Preto sa tu nachádzajú ostrovy príprav pomocí a svätých zvestovaní, lebo tie sa vždy dejú podľa Zákona Spravodlivosti. V pozemskom si tento stupeň predstavte ako maturitnú skúšku zo života.
Šiesty stupeň je v praduchovnom od Ostrova labutí až po Hrad Grálu. Je to stupeň vernosti, kde praduchovní spoznávajú bytostnú oddanosť a prabytostní duchovnú vernosť. Navzájom si ich odovzdávajú, aby tak lepšie pochopili konanie tých druhých. V pozemskom toto konanie nemá obdobu.
Piaty stupeň vám je opäť neznámy, lebo je to znova stupeň prechodu. Opäť sú tu tvorovia, ktorých perute sú slabé, aby ich mohli vyniesť do božsky-bytostnej časti stvorenia, ale sú dostatočne silné, aby neklesli do praduchovnej časti.
Štvrtý stupeň je stupeň božsky-bytostný. Archanjeli, ktorých je domovom, skladajú štátnice z pôsobenia v Čistote. Preto majú perute, lebo sa zachvievajú v tomto Zákone. Na Zemi v súčasnosti niet ani stopy po Čistote, preto vám ich pôsobenie bude pripadať ako neznáme a nebudete mu rozumieť.
Tretí stupeň vám je neznámy, lebo je to izolačná sféra, kde sa nachádzajú tí, ktorých diamantový plášť neochvejnej vernosti nie je dosť silný, aby smeli ísť tam, kde sú tí, ktorí z Milosti Božej smú niesť iskru bezbytostnosti. Je však príliš silný na to, aby museli skladať štátnice z Čistoty.
Druhý stupeň sa nazýva „Hranica“. Je to stupeň tých, ktorí smú hovoriť, že z Milosti Božej smeli prijať iskru bezbytostnosti. Mali ste možnosť i na Zemi spoznať, ako pôsobia, i keď vám konanie tej, ktorej domovom bol tento stupeň, bolo nepochopiteľné a nepochopiteľné musí i zostať.
Prvý stupeň, alebo ak chcete stupeň dvanásty je stupeň pôvodu tvora ako takého. Plášť mlčanlivosti zahaľuje tých, ktorí ho smú nazývať svojím domovom. Tento stupeň je, prekvapujúco, ten najpochopiteľnejší, lebo jeho obrazom sú pozemské plody rastlín. Je to tak preto, lebo len tí, ktorí tu majú svoj domov, môžu hovoriť, že plne slúžia Bohu. Všetci ostatní sa to iba učia.

Z knihy Pre ľudí