Večerná Modlitba

Rozozvučané je Vnútro moje
bo Búrka v ňom prebieha.
Túžba, Vďaka, Radosť v Duši mnohej
do Výšin sa rozlieha.

Milostivá je Rieka Tvojho Pôsobenia
a mohutné sú Tvoje Nebeské Voje
z Výšin čo k Duchu Človeka priteká
a ctí si všetky nebeské Postroje.

Hľadím na Oblohu vzdialenú
čo nájdem tam, čie Menu?
Včera Vnútro som ti odkryla
o Silu pre Pokoru prosila.

Bo v Prúde tej Sily z nej
Túžba v Duši vyleje sa v nej.
Vnútro buráca, no riekne len:
Pane, ďakujem, že smiem!

Pohľad nahor upierať
podľa Osnov nebeských
Dušu svoju formovať
do Prestrojení pozemských.

By čítať si vo mne mohol
a nie jedenkrát
že v Láske k Tebe, Pane môj,
Vnútro sa chce zachvievať.