Střípky dnů

Střípky dnů se v mozaiku skládají,
kolik vyhodíš jalového kamení
a kolik čerstvé mízy tvými prsty proteklo?
A řeklo by se, jak nám to rychle uteklo!
Dar života dostal jsi a vzácnost všech chvil …
Nebo jen neužitečný zbude po tobě paskvil?
Ten zametou jak prach při úklidu,
a okna otevřou vstříc světla přílivu.
Nastal kýžený nový den,
člověče, hýbej se v něm!