Nová cesta

Čaká na vás nová cesta, ľudia. Musíte začať budovať nové Hnutie Grálu. Nie snáď preto, že by to staré bolo zle budované, ale preto, že ste ho nakoniec strhli do prachu pozemskej márnivosti a pominuteľnosti.

Nepochopili ste vznešený duchovný cieľ, ktorý bol ako základný kameň postavený pri jeho začiatku, a preto ste nepochopili ani jeho stavbu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste ho začali budovať odznova, lebo iba tak je možné, že vniknete do tajomstiev kruhov Grálu, ktoré tvoria nosné piliere.

Nie je potrebné, aby ste ničili to dobré, čo sa vytvorilo, ale je potrebné, aby ste pochopili, ako a prečo to bolo vytvorené. Vonkajším pozorovaním sa to však zistiť nedá, preto je nutné začať stavať odznova.

V súčasnosti poznáte pojem „kruh Grálu“ a poznáte aj pojem „zemský vedúci“. Vôbec však neviete, čo všetko za tým má byť skryté. Na to, aby ste to pochopili, však musí v týchto kruhoch prebiehať naozaj živá, ale skutočne živá duchovná práca.

Toto sa však v súčasnosti nedeje. Preto je nutné, aby ste začali od seba a aby ste konečne našli svoju úlohu. Keď ju nájdete a keď ju nájdu aj ostatní okolo vás, s údivom otvoríte oči, lebo zistíte, že všetko do seba zapadá ako ozubené kolesá mohutného súkolesia, ktoré spolu vytvárajú kruh.

Nič nebude chýbať a nič nebude prevyšovať. Zistíte, že každý jednotlivec je presne ako jeden zub ozubeného kolesa, ktoré sa krúti okolo svojej osi. Až takto potom spoznáte, čo je kruh Grálu, aká je jeho úloha a aká je úloha príslušného vedúceho. Dovtedy by to bolo iba márne vysvetľovanie, ktoré nemôžte pochopiť, lebo nepoznáte súvislosti.

Viete, že kruh nemôže tvoriť pár jednotlivcov, ale že musí ísť rádove o desiatky osôb, ktoré však nemusia nevyhnutne bývať v jednom a tom istom meste, ba dokonca niektorí z nich môžu bývať aj na samotách. Už len z tohto môžete vytušiť, koľko rôznorodých činností a na koľkých frontoch ich jednotliví príslušníci kruhu vykonávajú.

Všetci vzájomne v jednote a zároveň každý samostatne stojí na svojom poste a s vedomím plnej zodpovednosti rieši svoje úlohy, čím splňuje to, k čomu sa zaviazal vo svojej službe Bohu. Nenájdete tam jediné miesto pre záhaľku, jediné miesto, ktoré by nebolo riešené, jediné miesto, kde by niekto nenašiel svoju úlohu.

A nie je medzi nimi ani jedna väčšia či menšia úloha, lebo keby čoby len jedna nebola splnená, ohrozilo by to splnenie aj tých ostatných. A nie je tam miesto pre nadriadených a podriadených, ale iba miesto pre spoluprácu. A celý takýto kruh je potom jedným jediným stĺpom Hnutia Grálu, ktoré musí mať desiatky takýchto stĺpov, aby plnilo tie úlohy, na ktoré je určené.

Z knihy Pre ľudí