Zverené poklady

Vy banda zaháľačov a spáčov! Či vari má Boh čakať na vás, kedy sa vám uráči pracovať?! Čo ste to urobili so zverenými vám pokladmi, hrivnou, ktorú ste mali znásobiť! Vy ste ju ani nezamenili, ani nezakopali, ale zahodili do prachu a špiny pod nohy zdivočených svíň!

Na akú cestu ste sa to pustili, vy rúhači Slova, keď zbesilo propagujete odporné rúhanie namiesto čistého Slova?! Kde zostala vaša bdelosť, keď posudzujete veci povrchne podľa vášho rozumu a nepodriaďujete ich prísnemu skúmaniu podľa Slova?! Temnou pavučinou ste omotali všetko to, čo bolo zo Svetla chcené a podporované a čo ako vnuknutie alebo inšpirácie prijali tí, ktorí vtedy smeli prijímať!

Nepozerajte sa placho okolo seba, na to už nie je čas! Pozrite sa na vlastnú prácu a prísnym skúmaním sami zhodnoťte, či to, čo dávate ľuďom, znesie tie najprísnejšie kritéria, ktoré poznáte z Posolstva Grálu.

Oháňate sa, že poznáte Zákony a že viete, aké vlákna sa viažu na tých, čo šíria falošný lepkavý jed namiesto svetlej a čistej Pravdy. Chválite sa tým, a pritom nevidíte, že vy sami ste sa stali šíriteľmi toho istého jedu.

Nič neskúmate a nič nepreosievate cez sito Pravdy, ale ako bulvárne plátky šírite všetko to, čo sa ľuďom zdá byť zaujímavé a po čom túžia. Ako slepí tápete v temnotách a vyťahujete odtiaľ na svetlo polopravdy, lži a nezmysly. Namiesto svetlej Pravdy ukazujete temnú časť okultizmu ako to najvyššie, čo môže jestvovať.

Sami sa kocháte v tom, čo šírite, lebo seba tak chcete presvedčiť o tom, že v Posolstve Grálu je Pravda, v ktorú však v skutočnosti vôbec neveríte. Nie iných, ale vás zaujímajú nervy drásajúce články o krutostiach tohto sveta, pomocou ktorých sa pýšite, že nie vy, ale iní sú zlí.

Nie iní, ale vy dychtivo hltáte články o spontánnych spomienkach na minulé životy, lebo pomocou nich hľadáte dôkazy toho, v čo v skutočnosti neveríte. A nie iní, ale vy sa slepo vrháte do náručia temných okultných praktík, mysticizmu, hypnotizérstva atď., lebo v nich vidíte to najvyššie, čo človek môže dosiahnuť.

Vy pokrytci, ako stádo baranov slepo prijímate všetko, čo vám vaša cirkevná vrchnosť podhodí! Stačí, ak si vo vašom cirkevnom časopise niečo prečítate, a bez štipky vlastného úsudku to šírite ďalej ako tú najsvätejšiu Pravdu. Nevadí vám, že je tam propagovaný zločin alebo zločinec, lebo vy nerozmýšľate!

Načo by ste to vlastne robili? Veď sladká nevedomosť je taká príjemná! Takýmto spôsobom ste však prepojili tie najťažšie vlákna s celým Hnutím Grálu, lebo sú to vlákna jedného z najťažších zločinov, zločinu hypnózy!

Ako ste mohli v časopise, ktorý má vo svojom názve vznešený pojem „Grál“, dať priestor človeku, ktorý na tento zločin nielenže navádza iných, ale ešte k tomu dáva aj podrobný návod?! Lenže vy ste slepí barani, ktorí slepo nasledujú slepých vodcov stáda!

Iba preto, že to uverejnil váš hlavný cirkevný časopis, ste bez rozmýšľania všetko prevzali a tým ste sa spútali na tisíce rokov so všetkými, ktorí kedy tento zločin spáchali!

Ale vy, pokrytci, ktorí sa cítite povolaní kontrolovať nielen Hnutie Grálu, ale celý duchovný stav Zeme, ste ešte nafúkanejší. Krivíte Slovo v jeho základných pojmoch, pitváte sa v hmote a otvárate sa posolstvám duchov pripútaných k Zemi. Tvárite sa, že prijímate čistú Pravdu, ale schádzate na bludné cesty fantázie. A pomocou vašich časopisov a kníh k týmto nezmyslom pútate aj iných.

Varujem vás, skoncujte s takýmto konaním a napravte, čo sa napraviť ešte dá, kým je na to čas!

Amen!

Z knihy Pre ľudí