Anjel strážny

Som anjel strážny, ale volajú ma aj anjel spánku a som aj anjelom smrti. Mali ste nás vidieť celý váš pozemský život, ale báli ste sa nás a tak vám strach zakryl oči. Sme biele bytosti ženského rodu. Naše biele rúcha občas cítite v ťažkých životných situáciách a hovoríte: „Dotkli sa ma krídla anjela,“ a cítite sa pritom blažene.

Naše dotyky vás však majú nielen chrániť, ale aj varovať, a to ste vy nechceli. Dovolávate sa nás len vtedy, keď je s vami zle, keď ste ťažko chorí alebo cítite nevoľnosti. Ale keď vás vystríhame pred vaším konaním, ktoré vám tieto následky prinieslo, vtedy ste voči nám hluchí. Sme tu preto, aby sme vás chránili. Strážime váš spánok, sprevádzame vás do svetlých záhrad, chránime vaše spiace telá a keď príde váš čas, odstrihávame niť vášho života, ktorá vás spája s pozemským telom.

V hodine smrti nás vidí takmer každý človek. Tých svetlých smieme sprevádzať nahor. Temní od nás utekajú, lebo naša belosť je pre nich neznesiteľná.

V čase vášho života vás chránime. Ale chránime len tých, okolo ktorých je harmónia a láska. Taký človek nemá iba jedného anjela strážneho, ale je nás viac. V čase nebezpečenstva, keď sú na nášho chránenca vystreľované jedovaté šípy nenávisti alebo závisti, vyťahujeme svoje štíty a tvoríme tak ochranu, od ktorej sa nenávisť alebo závisť odráža späť k svojmu pôvodcovi. Ak náš chránenec z nevedomosti alebo omylu vykoná niečo zlé, varujeme ho. Zvyčajne to oľutuje skôr, než sa k nemu vrátia spätné účinky jeho konania. Vtedy ich symboliku ani necíti.

Aj v čase vašej choroby vás chránime. Ak vaša choroba nie je dôsledkom nepochopeného nesprávneho konania, dokážeme ju zľahčiť, zmenšiť bolesti a skrátiť. Za iných okolností nesmieme do vášho tela zasahovať.