Svetský Víťaz

Vo tme si vyrástol,
cez peklo si prekročil
a pri tom slniečku
berlou sveta si zatočil,
ty Veliký Víťaz Sveta! –Tá šabľa mu zazvonila divná,
zazvonila do divného boja,
do boja to s tmavočiernou Nocou,
čo sa vtiahla s priateľkyňou svojou
v búrne mraky do jaskyne pustej. –
Letí Víťaz na Tátošíkovi
s deväť orlí ako tá ľalia,
letí v ohni – beda ti, pustá Noc,
bo ťa spáli Tátošíkov plameň
a rozseká Víťazova šabľa!

I zahučal hlas dvamilión hromov,
až sa nebo so svetom zatrasie,
zatrasie sa sťa dva lístky víchrom,
ak by v prach sa razom zdrúzgať malo:
„Hľa! toto je môj syn oslávený!!“

V článku sú iba krátke ukážky z tohto diela. Celú poému v PDF formáte nájdete v časti “Na stiahnutie