Kdy už budeš šťasten, člověče?

Člověk, který se stará hlavně o hmotné povinnosti a radosti: „Až uklidím, dokončím tuto a tuto práci…“
Člověk, který usiluje hlavně o harmonii duševní: „Až budu na koncertě, v lese, se svým milovaným…“
Člověk usilující o dosáhnutí nejvyššího duchovního cíle: „Až budu v ráji…“

Co nám schází či přebývá, že nejsme šťastni teď, v tomto okamžiku?